Polska pomoc

Aktualności

Aktualności z miesiąca: Czerwiec 2016

Europejskie Dni Rozwoju 2016

23.06.2016

W dniach 15-16 czerwca odbyła się w Brukseli 10 edycja Europejskich Dni Rozwoju - globalnego forum poświęconego zagadnieniom pomocy rozwojowej i humanitarnej.

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w konkursie "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016"

22.06.2016

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”

Konkurs na realizację zadania "Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016"

22.06.2016

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”.

Rozstrzygnięcie przetargu na ewaluację polskiej współpracy rozwojowej w 2016 r.

21.06.2016

Zakończyło się postępowania przetargowe na „Ewaluację polskiej współpracy rozwojowej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w latach 2012-2015 w wybranych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu (Etiopii, Kenii, Tanzanii i Palestynie)”.

Edukacja włączająca - wizyta białoruskich pedagogów w Zespole Szkół w Łajskach

10.06.2016

Grupa białoruskich pedagogów i rodziców dzieci wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych odwiedziła Zespół Szkół w Łajskach im. Stanisława Moniuszki.

Dziesiąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

10.06.2016

W dniu 9 czerwca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

Wyniki otwartego konkursu "Wolontariat polska pomoc 2016"

06.06.2016

W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych "Wolontariat polska pomoc 2016" zostanie dofinansowanych 14 ofert w łącznej wysokości 778 841 PLN.

Zapytanie ofertowe dot. opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku publikacji

06.06.2016

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ planuje udzielenie zamówienia na sporządzenie opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku następującej publikacji: „Raport roczny 2015 – Polska współpraca na rzecz rozwoju”.

w górę

Tagi