Polska pomoc

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego

Wprowadzenie

Akademia Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego (AAPPW) została powołana podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Idea jej powołania została ogłoszona przez Pana Premiera Donalda Tuska podczas II Szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniach 29-30 września 2011 r. w Warszawie. Powołanie Akademii znalazło również odzwierciedlenie w zapisach deklaracji końcowej przyjętej w trakcie Szczytu.


Celem programu jest wzmocnienie administracji rządowej w państwach Partnerstwa Wschodniego poprzez organizację specjalistycznych szkoleń dla urzędników z państw partnerskich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Służy on kształtowaniu w tych krajach profesjonalnej kadry urzędniczej, stanowiącej zaplecze eksperckie niezbędne do wdrażania zasad demokratycznego państwa prawa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ realizuje program od 2011 r. we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej (KSAP).

Szkolenia są realizowane według poniższych bloków tematycznych:

  • integracja europejska, m.in. negocjacje, instytucje UE, komitologia;
  • służba cywilna: m.in. zarządzanie przez wartości, reforma SC;
  • ekonomia i biznes: m.in. szkolenia dotyczące finansów publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania projektami, MŚP;
  • reforma samorządowa.

W powyższych szkoleniach wzięły udział łącznie 252 osoby (szczegółowe informacje dotyczące uczestników wg krajów przedstawia wykres). Program jest finansowanych ze środków polskiej pomocy rozwojowej MSZ. 

powrót

Liczba uczestników szkoleń AAPPW w latach 2011-2015 w podziale na kraje Partnerstwa Wschodniego

 

w górę

Tagi