Polska pomoc

49 Mjanmańczyków ukończyło szkolenie SENSE z zarządzania państwem

W Warszawie 7 września br. zakończyła się druga edycja tegorocznych szkoleń SENSE (Strategic Economic Needs and Security Exercise), realizowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szkolenie, które odbywało się w dniach 3-7 września br., skierowane było do urzędników i działaczy społecznych z Mjanmy. W uroczystym zakończeniu szkoleń wziął udział Podsekretarz Stanu w MSZ Jerzy Pomianowski, który wręczył pamiątkowe dyplomy jego uczestnikom.

W szkoleniu uczestniczyło 49 przedstawicieli mjanmańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, opozycji i organizacji pozarządowych. Podczas pięciu dni szkolenia wzięli oni udział w treningu negocjacyjnym, warsztatach przywództwa oraz trzydniowej strategicznej grze komputerowej symulującej zarządzanie państwem stojącym u progu znaczących przemian ustrojowych, gospodarczych i społecznych. Odbyli również spotkania z osobami zasłużonymi dla rozwoju polskiej demokracji – Zbigniewem Bujakiem, posłem Jerzym Borowczakiem i marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. - Nauczyliśmy się, w jaki sposób negocjować w polityce, ale także na przykład w sprawach gospodarczych. To jest ogromnie ważne w obecnej sytuacji w naszym kraju. Nauczyliśmy się też, jak ważne jest wzajemne zaufanie - mówiła Polskiemu Radiu działaczka opozycji Suu Tri Nyi, jedna z uczestniczek szkolenia. Uczestnicy przyznawali, że największym wyzwaniem było dla nich działanie w sektorze prywatnym, jako przedsiębiorców, za to lepiej szło im zarządzanie instytucjami państwowymi. Według trenerów Birmańczycy wykazywali się dużym zainteresowaniem i chęcią do współpracy zarówno ze szkolącymi, jak i między sobą, mimo że w grupach znajdowali się przedstawiciele zarówno strony rządowej, jak i opozycji. - Mam wrażenie, że pod koniec szkolenia byli naprawdę bardzo zadowoleni z jego przebiegu – powiedział Michał Modliński, szef grupy trenerów.

Realizacja programu SENSE dla przedstawicieli Mjanmy jest jedną z inicjatyw, które Polska podjęła w odpowiedzi na zachodzące w tym kraju przemiany. W grudniu 2011 r. w ramach wizyty szkoleniowej organizowanej przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ przebywało w Polsce 8 aktywistów prodemokratycznych, związanych z Narodową Ligą na Rzecz Demokracji. Z kolei w maju br., podczas wizyty Ministra Radosława Sikorskiego w Mjanmie, MSZ we współpracy ze Stałym Sekretariatem Wspólnoty Demokracji przeprowadziło w Rangunie warsztaty medialne.

w górę

Tagi