Polska pomoc

„Narzędzia dla Rozwoju” - szkolenia edukacyjne dla nauczycieli w Tanzanii

Nauczyciele ze szkół średnich w Dodomie i Didia w Tanzanii wzięli udział w szkoleniach będących częścią projektu „Narzędzia dla Rozwoju. Podniesienie poziomu edukacji średniej i zawodowej w regionach Dodoma i Shinyanga w Tanzanii przez modernizację i doposażenie bibliotek oraz program szkoleniowy w szkołach w Dodomie i Didia” współfinansowanego ze środków MSZ RP w ramach polskiej współpracy rozwojowej w 2017 r. i realizowanego przez Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu.

 Szkolenia, które miały miejsce we wrześniu i październiku tego roku, miały na celu przygotowanie nauczycieli i wychowawców do prowadzenia zajęć o tematyce przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego dla uczniów w wieku 15–22 lata. Dzięki nim młodzież nabędzie umiejętności przydatne na rynku pracy, a jednocześnie ułatwiające wybór dalszej ścieżki edukacji i kariery. Nowatorskim elementem szkoleń były sesje pilotażowe prowadzone przez uczestników szkolenia pod okiem trenerów, które kończyły się ewaluacją. W ten sposób nauczyciele zdobywali niezbędną wiedzę z zakresu metodyki nauczania, ułatwiającą  samodzielne prowadzenie tego typu zajęć. Bezpośrednimi beneficjentami szkoleń byli nauczyciele szkoły średniej Don Bosco Didia oraz nauczyciele szkół średniej i technicznej Don Bosco Dodoma, a także grupy pilotażowe uczniów z każdej ze szkół. Docelowo z efektów szkolenia skorzystają wszyscy uczniowie – łącznie niemal 3 000 osób.

Projekt obejmuje również rozbudowę i modernizację bibliotek, czytelni i sali komputerowej w szkołach średnich, poprawę dostępu do książek oraz pomocy naukowych, a także promocję czytelnictwa i nauki. Realizowane działania służą kompleksowemu przygotowaniu szkół na obecne potrzeby młodzieży, w szczególności ze środowisk wiejskich i defaworyzowanych. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a pierwsze efekty dają nadzieję na pozytywne rezultaty.

w górę

Tagi