Polska pomoc

wykład Księcia Haakona w ramach "Wykładów Kapuścińskiego""

 

Uniwersytet Warszawski, Komisja Europejska oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zapraszają na

Wykład Koronowanego Księcia Norwegii Haakona nt. wyzwań dla rozwoju

„Rozwój i godność ludzka”

8 grudnia 2011 r., godz. 10:00
Uniwersytet Warszawski,
Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Wykład jest częścią inicjatywy "Wykładów Kapuścińskiego", przedsięwzięcia Komisji Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W ramach „Wykładów” zorganizowano do tej pory 32 wydarzenia na uniwersytetach Unii Europejskiej promujące wiedzę o rozwoju i pomocy rozwojowej. Potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie: potwierdzenia@uw.edu.pl do 5 grudnia 2011 r. Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie. Bezpośrednio po wykładzie zapraszamy dziennikarzy na briefing z udziałem Księcia Haakona.

Książe Haakon został mianowany Ambasadorem Dobrej Woli UNDP w 2003 roku. Jest zaangażowany w upowszechnianie wiedzy nt. pomocy rozwojowej oraz poprawę skuteczności tej pomocy. W ramach wykonywania swojej funkcji Ambasadora wizytował projekty rozwojowe m. in. w Mongolii, Sierra Leone, Gwatemali i w Nepalu. Podczas wykładu w Warszawie Książe Haakon podejmie pytanie, w jaki sposób każdy może włączyć się w ochronę godności ludzkiej i walkę z biedą na świecie. Na podstawie swoich wizyt w krajach rozwijających się przedstawi wnioski nt. niezbędnych działań dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – zobowiązania wszystkich państw członkowski ONZ do znaczącej poprawy jakości życia w krajach rozwijających się. Wykład Księcia Haakona zapowiada Europejskie Dni Rozwoju, które odbędą się w Warszawie w dniach 15-16 grudnia 2011 r. z hasłem przewodnim „Rozwój i Demokracja”.

„Wykłady Kapuścińskiego”
Eksperci z dziedziny polityki rozwojowej przybliżają tę tematykę studentom i szerszej publiczności na najbardziej prestiżowych uniwersytetach państw członkowskich UE. Do tej pory, od 2009 r., w „Wykładach Kapuścińskiego” wzięli udział m.in. Jerzy Buzek, Paul Collier, Francois Bourguignon, Dirk Messner, Simon Maxwell, Carol Lancaster, Eveline Herfkens, Kemal Dervis, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva.

w górę

Tagi