Polska pomoc

Zwiększenie przeróbki mleka w ramach programu rozwoju regionu wiejskiego "Dostatnia wieś"

Kraj: Mołdawia

Rok: 2010

Opis: Projekt został zrealizowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej na 2010 r. przez Fundację „Wschód".

w górę