Polska pomoc

Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej

Projekt: Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody

Kraj: Kirgistan

Rok: 2012

Opis: Projekt poświęcony był poprawie gospodarki wodnej w Kotlinie Fergańskiej. Jego celem było zapewnienie mieszkańcom tego regionu lepszego dostępu do wody pitnej. Projekt ten był równolegle realizowany w obwodzie oszskim na terenie Kirgistanu i w obwodzie sogdyjskim na terenie Tadżykistanu.

w górę