Polska pomoc

Wsparcie programu rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci w Grodnie

Opis: Projekt zakładał zapewnienie kompleksowej pomocy dzieciom z dużym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku przedszkolnym i ich rodzinom. W ramach projektu zorganizowano grupę krótkoterminowego przebywania dla 10 dzieci i ich rodziców. Każdemu z dzieci zapewniono 28 indywidulanych zajęć z rehabilitantem i 28 sesji z pedagogiem-psychologiem. Ponadto przeprowadzono 56 zajęć muzycznych dla dzieci i ich rodziców oraz 28 indywidulanych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych dla każdego rodzica.

w górę