Polska pomoc

Rozbudowa potencjału szkoły dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w Poreciu

Opis: Celem projektu była poprawa bazy techniczno-materialnej dla realizacji programu socjalizacji wychowanków Państwowej szkoły-internatu dla dzieci-sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w Poreciu. Modernizacja objęła: salę lekcyjno-praktyczną, na potrzeby której zakupiono zestaw materiałów dydaktycznych; pomieszczenie do zajęć praktycznych, w którym uczniowie zaznajamiają się z konkretnymi pracami budowlanymi: murowanie tynkowanie, układanie płytek, itp.

w górę