Polska pomoc

Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Jordanii i Libanie

Projekt: Caritas Polska: Promocja kształcenia i społecznej integracji dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii oraz PCPM: Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w północnym Libanie

Kraj: Jordania / Liban

Rok: 2012

Opis: W 2012 roku w Jordanii i Libanie realizowane były dwa projekty skierowane do syryjskich uchodźców.

Projekt Caritas Polska polegał na przygotowaniu dzieci syryjskich do rozpoczęcia formalnej edukacji w szkołach jordańskich oraz aktywizacji zawodowej młodych Syryjczyków poprzez cykl szkoleń. W ramach projektu ponad 350 młodych uchodźców objętych zostało programem zajęć wyrównawczych oraz integracyjnych, wspierających proces asymilacji z nowym środowiskiem.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej udzielało pomocy finansowej z wykorzystaniem kart bankomatowych około 400 rodzinom uchodźców syryjskich wynajmujących mieszkania w Libanie. Przez pięć miesięcy środki przekazywano na opłacanie czynszów oraz małe inwestycje infrastrukturalne.

w górę