Polska pomoc

Polska pomoc dla mieszkańców Burundi

Projekt: Wsparcie potencjału i działalności stowarzyszeń samopomocowych na terenach wiejskich Burundi

Kraj: Burundi

Rok: 2012

Opis: Projekt zrealizowany w 2012 roku przez Fundację Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia w Burundi, jednym z pięciu najbiedniejszych krajów na świecie. Działania projektowe skupiały się w trzech wioskach –Mubone, Kabezi i Maramvya, oddalonych od stolicy kraju Bujumbury o ok. 50 km i charakteryzujących się wysokim poziomem ubóstwa. Głównym celem projektu było wsparcie społeczeństwa obywatelskiego w Burundi, pomoc w rozwoju zawodowym i edukacyjnym oraz zmniejszenie ubóstwa w rejonie.

w górę