Polska pomoc

Polacy wspierają strażaków w Sudanie Południowym

Projekt: Zwiększenie zdolności reagowania straży pożarnej stanu Północny Bahr El-Ghazal na powodzie i inne klęski żywiołowe

Kraj: Sudan Południowy

Rok: 2013

Opis: Projekt obejmuje szkolenia przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe dla strażaków, podczas których uczą się m.in. zabezpieczania miejsc zagrożonych zalaniem i udzielania pierwszej pomocy. Na rzecz miejscowej straży przekazany został również sprzęt niezbędny do przeprowadzania akcji ratowniczych.


Foto: Kamil Ewertowski i Martin Kamau

Źródło: https://www.facebook.com/#!/PCPM.NGO/photos_stream

w górę