Polska pomoc

Międzynarodowe seminarium dot. strategii pomocy rozwojowej dla Afryki

Kraj: Polska

Rok: 2011

Opis: W ramach programu polskiej prezydencji, 26 lipca odbyło się w Warszawie seminarium „Afrykańskie strategie pomocy rozwojowej wobec Milenijnych Celów Rozwoju – doświadczenie nowych państw członkowskich UE”

w górę