Polska pomoc

Lepsze warunki pobytu dla pacjentów dziecięcego centrum onkologicznego Borowljany

Opis: Projekt zakładał zakup mobilnych domków i ich przygotowanie do użytku przez młodych pacjentów centrum onkologicznego wraz z rodzicami.

w górę