Polska pomoc

Konferencja PCK w dziedzinie profilaktyki HIV / AIDS

Opis: Polski Czerwony Krzyż pod koniec października 2015 r. zorganizował konferencję dotyczącą wymiany doświadczeń miedzy PCK i Białoruskim Stowarzyszeniem Czerwonego Krzyża w dziedzinie profilaktyki HIV / AIDS.

Foto: Marina Trebuchina

w górę