Polska pomoc

Inauguracja szóstej edycji Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha

Opis: Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą MSZ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za realizację programu odpowiada Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

w górę