Polska pomoc

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na Białorusi

Opis: Projekt "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" (nr 342/2015) został zrealizowany na Białorusi przez Fundację Wschód. W efekcie powstała platforma pomocy dla osób z niepełnosprawnością współtworzona przez kilka białoruskich organizacji pozarządowych przy aktywnej współpracy z beneficjentami.W pierwszej kolejności, poprzez zakup maszyn i urządzeń, został unowocześniony zakład pracy chronionej (produkujący wysokiej jakości meble na zamówienie) oraz zostały utworzone dwa punkty sprzedaży. Pozwoliło to na poszerzenie asortymentu usług, wzrost sprzedaży, stworzenie 6 nowych miejsc pracy oraz stabilizację i wzrost dochodów osób obecnie zatrudnionych (27 osób, w tym ponad 50% niepełnosprawnych).W dalszej kolejności powstała pracownia terapii zajęciowej, która pozwala na organizację różnego rodzaju warsztatów rękodzieła artystycznego. Wpływa to na rozwój zdolności manualnych beneficjentów, pozwala na poszerzenie i zdobycie nowych umiejętności oraz auto ekspresję poprzez rękodzieło artystyczne. Część osób korzystających z terapii zajęciowej, posiadających właściwe predyspozycje i po zdobyciu odpowiednich umiejętności może w przyszłości znaleźć stałe zatrudnienie w uczestniczących w projekcie zakładach pracy.Na ostatnim etapie realizacji projektu zostało wyremontowane i wyposażone centrum integracji społecznej (pomocy i samopomocy socjalnej) prowadzone przez osoby niepełnosprawne.Dopełnieniem realizowanego projektu było wsparcie rozwoju kulturalnego beneficjentów poprzez aktywne wykorzystanie ich zdolności i talentów. Nastąpiła intensyfikacja działalności teatru i studia nagrań dźwiękowych dla osób niepełnosprawnych, utworzonych w ramach polskiej pomocy jeszcze w 2010 roku. Wszystkie te działania mają istotny wpływ na aktywizację zawodową i społeczną beneficjentów projektu - osób z niepełnosprawnością.

w górę