Polska pomoc

konsultacje Planu polskiej współpracy rozwojowej w 2012

W dniach 27-28 października 2011 r. z inicjatywy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ odbyły się konsultacje Planu polskiej współpracy rozwojowej w 2012 r. oraz Programu wieloletniego. Spotkanie prowadził Steve Bullock, ekspert ds. programowania wieloletniego i rocznego w Komisji Europejskiej oraz brytyjskiego DFID.

W spotkaniu wzięli udział odpowiedzialni za działania programowe pracownicy DWR MSZ, współpracujący przy programowaniu przedstawiciele DWPR oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowani w proces przygotowywania dokumentów strategicznych polskiej współpracy rozwojowej reprezentowani przez Grupę roboczą ds. Polityki Współpracy Rozwojowej działającą w ramach Grupy Zagranica.

Program dwudniowych konsultacji obejmował dwie grupy zagadnień. W pierwszym dniu dyskusja koncentrowała się na specyfice metodologii programowania wieloletniego oraz programowania rocznego, głównie w kontekście celów, wskaźników oraz  źródeł weryfikacji danych. Omówiono też m.in. zagadnienia skutecznego włączania krajów partnerskich w planowanie strategiczne współpracy rozwojowej oraz kwestie dostosowywania polskich programów do działań realizowanych na poziomie Unii Europejskiej. Drugi dzień konsultacji poświęcony był organizacjom pozarządowym. Motywem przewodnim była prezentacja dobrych praktyk współpracy administracji i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wypracowywania i realizacji programów współpracy rozwojowej.

Spotkanie to było pierwszym z cyklu spotkań konsultacyjnych z ekspertami zewnętrznymi zaplanowanych przez DWR MSZ na 2011 r.

w górę

Tagi