Polska pomoc

 

Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu

Pomimo utworzenia powszechnego programu ochrony zdrowia w Senegalu, dostępność podstawowej służby zdrowia poza Dakarem i na przedmieściach nadal pozostaje bardzo ograniczona. W ciągu ostatnich lat – głównie za sprawą szczepień – udało się znacznie zmniejszyć śmiertelność noworodków, niemowląt i małych dzieci. Jednak śmiertelność okołoporodowa matek nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi 370 na 100 tysięcy rodzących (jest 18 razy wyższa w stosunku do krajów rozwiniętych). Również śmiertelność noworodków nadal jest wysoka: 29 na 1000 urodzeń (tj. 7 razy wyższa niż w krajach rozwiniętych). Pierwszym powodem śmierci kobiet w wieku reprodukcyjnym są komplikacje w trakcie trwania ciąży lub okołoporodowe. Winić trzeba w szczególności brak dostępności opieki zdrowotnej i niską jakość usług medycznych.

W porównaniu do państwowych ośrodków zdrowia przychodnie należące do sieci Prywatnych Przychodni Katolickich oferują wysokiej jakości usługi medyczne. Aby móc świadczyć usługi zgodnie z zaleceniami WHO placówki muszą jednak wprowadzić do swojej oferty badania USG kobiet w ciąży.

Szkolenia i doposażenie wybranych przychodni katolickich pozwoli na zwiększenie ich skuteczności w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży.

Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu

Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. Działania prowadzone będą w placówkach prowadzonych przez siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi: przychodni Saint Laurent w Dakarze, izbie porodowej w Ngohe (region Diourbel) i ośrodku w Tivaouane. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, a partnerem lokalnym Misja Franciszkańska Sióstr Franciszek Misjonarek Maryi.

Celem projektu jest wzmocnienie placówek w obszarze profilaktyki i leczenia najczęstszych powikłań w ciąży. Przeprowadzone zostaną szkolenia, których celem ma być podniesienie kwalifikacji personelu medycznego, w szczególności w zakresie diagnostyki prenatalnej. Podniesiony zostanie również standard infrastruktury medycznej w placówkach w Dakarze, Ngohe i Tivaouane.

Do beneficjentów bezpośrednich zaliczyć można pielęgniarki i położne, a także 50 studentek Szkoły Położnych St. Martin, które wezmą udział w szkoleniach z obsługi USG położniczego. Ponadto pracownicy medyczni ośrodków w Ngohe i Tivaouane zostaną przeszkoleni w zakresie profilaktyki ciąży, przyjmowania porodu i opieki nad noworodkiem, oraz udzielania pierwszej pomocy. Beneficjentami będą wreszcie pacjenci objętych wsparciem ośrodków zdrowia.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 – kapitał ludzki ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”.

Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu

Projekt był realizowany w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.

Działania objęły szkolenia personelu medycznego, remont przychodni St. Laurent w Dakarze i zakup sprzętu do pozostałych ośrodków.

Dwie położne pracujące na stałe w ośrodkach Misji Franciszkańskich w Dakarze i Ngohe odbyły specjalistyczne szkolenia dotyczące odczytu USG położniczego. W tych dwóch placówkach zostały zainstalowane aparaty USG.

Przeprowadzono także szkolenia na temat podstaw odczytu USG, w których udział wzięło ponad 50 uczennic Szkoły Położnych St. Martin w Dakarze. Z kolei średni personel medyczny został objęty szkoleniami w zakresie roli społecznej pielęgniarki, profilaktyki ciąży, przeprowadzenia nieskomplikowanego porodu, profilaktyki zdrowia niemowlęcia oraz pierwszej pomocy medycznej.