Polska pomoc

 

Źródła skutecznej edukacji globalnej

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań stowarzyszenia poświęconych rozwijaniu edukacji globalnej (EG) na pierwszym etapie kształcenia.

Dotychczas w Polsce nie było wielu kompleksowych projektów skierowanych do najmłodszych dzieci, EG na tym poziomie edukacji wciąż jest nowością, nie ma dużego wyboru materiałów dydaktycznych. Ponadto treści z zakresu EG zabrakło w najnowszej podstawie programowej, a co za tym idzie najprawdopodobniej treści tych zabraknie w nowych podręcznikach. Jednocześnie zauważalne jest zapotrzebowanie i otwartość nauczycieli na treści związane z EG.

Projekt skierowany jest do wszystkich grup mających wpływ na edukację wczesnoszkolną. Zarówno nauczycieli, jak i kadr kształcących przyszłych nauczycieli, osób zajmujących się dokształcaniem czynnych nauczycieli, a także osób odpowiedzialnych za kształt podręczników. Projekt ma również przekonać osoby i instytucje już zajmujące się EG, aby otworzyły się na tę grupę wiekową.

Stowarzyszenie od 2012 r. upowszechnia EG skierowaną do dzieci z klas I-III. Zrealizowało projekt "Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym" oraz 4 edycje projektu "Edukacja globalna dla najmłodszych" (współfinansowanych przez MSZ RP w latach 2012-2016).

Źródła skutecznej edukacji globalnej

Ten ogólnopolski, trzyletni (sierpień 2018 r. - kwiecień 2020 r.) projekt edukacyjny, ma na celu upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji globalnej (EG) na pierwszym etapie edukacyjnym (kl. I-III SP). Zaplanowane działania to m.in. badanie ankietowe nauczycieli wczesnoszkolnych na temat EG, analiza aktualnych podręczników dla klas I-III, kaskadowe szkolenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z mniejszych miejscowości, Szkoła Trenerów Edukacji Globalnej dla Najmłodszych wraz z praktykami, a także przygotowanie i wydanie pomocy dydaktycznych tj.: 18 pakietów edukacyjnych na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, dwie nowe bajki kamishibai oraz ogólnopolska konferencja.

Projekt ma za zadanie w dłuższej perspektywie wzmocnić znaczenie EG w edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, podnieść świadomość znaczenia EG wśród edukatorów i nauczycieli. Poprzez współpracę z metodykami i Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, uczelniami pedagogicznymi i wydawcami, włączyć zagadnienia EG w system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a poprzez dostarczenie wysokiej jakości materiałów edukacyjnych pomóc nauczycielom w wykorzystywaniu tych treści w pracy z dziećmi. Poprzez przeanalizowanie potrzeb nauczycieli, szkolenia edukatorów i wymianę doświadczeń podczas konferencji projekt ma ułatwić różnym podmiotom działania w zakresie EG dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.