Polska pomoc

Zostań stypendystą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do dwóch programów stypendialnych skierowanych do obywateli krajów rozwijających: Programu stypendialnego im. Stefana Banacha i Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza.

Programy oferują możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Zgłoszenia do udziału w programach należy nadsyłać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do 16 marca 2020 r.

 

Oferta stypendialna Programu stypendialnego im. Stefana Banacha skierowana jest do obywateli państw priorytetowych programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.

Ogłoszenie o naborze: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zostan-stypendysta-nawa-z-programem-banacha-rozpoczynamy-kolejna-edycje-konkursu

Wszelkie pytania związane z Programem im. S. Banacha należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aleksandra.dlugosz@nawa.gov.pl

 

  

Oferta stypendialna Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza skierowana jest do obywateli państw priorytetowych programu tj.: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam; również do pozostałych krajów objętych Oficjalną Pomocą Rozwojową, z wyłączeniem krajów rozwijających się Europy i Azji Centralnej.

Ogłoszenie o naborze: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-kolejnej-edycji-programu-im-lukasiewicza

Wszelkie pytania związane z Programem im. I. Łukasiewicza należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ilia.markowski@nawa.gov.pl.

 

Celem Programu im. Stefana Banacha oraz Programu im. Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Programy te realizowane są w ramach Polskiej pomocy.

w górę