Polska pomoc

Zimbabwe

Praca Aleksandy i Macieja podzielona będzie na następujące etapy:
  • Zapoznanie się z obecną sytuacją na placówce i poznanie lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariuszy w nowym środowisku, a także wspólne zaplanowanie pracy i harmonogramu zajęć w okresie trzech miesięcy przypadających na czas projektu. Głównym zadaniem wolontariuszy będzie praca z dziećmi i młodzieżą oraz koordynowanie działań Oratorium.
  • Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych. Wykorzystanie zabaw i gier sportowych jako efektywnego środka pobudzającego uczestników do rozwoju. Ukierunkowanie na budowanie komunikacji i współpracy w grupie oraz nauka konstruktywnego spędzania czasu.
  • Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych. Warsztat ruchu i rytmu. Praca indywidualna z instrumentami muzycznymi.
  • Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki AIDS.
  • Pomoc w bieżącym funkcjonowaniu placówki.
  • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań i zapewnienie ich kontynuacji poprzez wprowadzenie nowego wolontariusza na placówkę.
w górę

Tagi