Polska pomoc

Zielona księga na temat przyszłości wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Zielona księga na temat przyszłości wsparcia budżetowego UE na rzecz państw trzecich" przygotowanym przez Komisję Europejską. Europejskie konsultacje społeczne, prowadzone są przez Dyrekcję Generalną ds. Rozwoju do 31 grudnia 2010. Dokument w języku polskim dostępny jest na stronie KE Your Voice In Europe. W związku z koniecznością przygotowania stanowiska Rządu RP odnośnie ww. dokumentu, ewentualne uwagi prosimy przesyłać do dnia 30 listopada 2010 na adres polskapomoc@msz.gov.pl z dopiskiem „wsparcie budżetowe" w tytule maila.

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ

w górę

Tagi