Polska pomoc

 

Zdrowy impuls II. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności dotkniętej kryzysem syryjskim w Libanie.

Aktualnie szacuje się że od wybuchu konfliktu syryjskiego od 2011 roku sytuacja społeczno – ekonomiczna ok. 61% Libańczyków pogorszyła się. 1,5 mln Libańczyków uznaje się za żyjących w biedzie. Ponadto Liban gości największą liczbę uchodźców na świecie, która to liczba przekłada się na co najmniej 25% ludności lokalnej (nieoficjalnie ok. 1,5 mln uchodźców).

Służba zdrowia w Libanie jest przeciążona, co powoduje, że grupy wymagające szczególnej troski korzystają w sposób ograniczony ze świadczeń im należnych zgodnie ze standardami WHO. Specyfiką libańskiego systemu zdrowia jest dominacja prywatnych ośrodków, gdzie obok 29 szpitali publicznych, zarejestrowanych jest 145 szpitali prywatnych. Prywatne usługi medyczne są często niedostępne dla osób wymagających szczególnej pomocy. Przy takim stanie rzeczy organizacje pozarządowe stały się głównym dostawcą podstawowej opieki medycznej na poziomie przychodni. Ze względu na sytuację opisaną powyżej, problemy, a także sytuację bezpieczeństwa w Libanie, brak dokumentacji wielu uchodźców, jak również napięcia między społecznością napływową i lokalną, wielu uchodźców skazanych jest na wykluczenie. Z tego powodu istniej potrzeba organizacji mobilnych klinik oraz lokalnych ośrodków zdrowia.

Bejrut oraz Mount Lebanon to rejony zamieszkałe obecnie przez jedne z najbardziej potrzebujących społeczności z wysokim odsetkiem obecności uchodźców (30% całkowitej liczby uchodźców syryjskich zamieszkujących Liban).

Lokalny partner Polskiej Misji Medycznej – Amel – świadczy podstawową pomoc medyczną w obszarze realizacji projektu. Ośrodek podstawowej pomocy medycznej Amelu w Hay el Sellom świadczy pomoc w zakresie opieki zdrowotnej, zdrowia psychicznego oraz kształcenia zawodowego. Świadczy pomoc dla wymagających szczególnej troski uchodźców syryjskich oraz ludności lokalnej. Ośrodek oferuje wsparcie w zakresie zdrowia matki i dziecka, planowania rodzinnego, chorób ogólnych i drobnej chirurgii, prewencji i chorób endemicznych, zapobiegania niedożywieniu, szczepień i rozdawaniu podstawowych leków, edukacji zdrowotnej oraz opieki nad chorobami chronicznymi.

Zdrowy impuls II. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności dotkniętej kryzysem syryjskim w Libanie.

W trakcie trwania projektu zostanie zapewniony dostęp do podstawowej opieki medycznej dla 12 000 beneficjentów spośród uchodźców syryjskich i ludności lokalnej, gdzie co najmniej 10% beneficjentów stanowią Libańczycy.

W szczególności w okresie 8 miesięcy finansowania kliniki poprzez projekt zostanie zapewnionych, według danych lokalnego partnera, 290 konsultacji z zakresu medycyny ogólnej, 666 konsultacji z zakresu pediatrii, 594 konsultacje z zakresu ginekologii.

Korzyści z realizacji projektu pośrednio odniosą również mieszkańcy dystryktu Baabda (rejon Bejrut/Mount Lebanon), a zwłaszcza z obszaru HayyeSellom. W rejonie tym zarejestrowanych jest 10 000 uchodźców syryjskich oraz 20 000 mieszkańców lokalnych. Obszar ten jest częścią dystryktu administracyjnego Baabda, w którym zarejestrowano 94 499 uchodźców w stosunku do 511 200 ludności lokalnej.