Polska pomoc

 

Zdrowe przedszkole - poprawa warunków sanitarnych oraz promocja zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

Ludność zamieszkująca slumsy od czasów kolonializmu narażona była na dyskryminację systemową w sferze dostępu do godnych warunków zamieszkania, infrastruktury sanitarnej, opieki medycznej oraz edukacji. W Mathare, nieformalnej dzielnicy Nairobi, 83% populacji mieszka w wynajętych lokalach, z reguły mieszczących się w konstrukcjach wykonanych z blachy falistej. W większości domów nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych.

Konieczności zapewnienia dzieciom zdrowych i higienicznych warunków nie są w stanie sprostać również placówki edukacyjne, w których dotkliwie daje o sobie znać brak lub niedostateczna ilość sanitariatów. Sytuacja ta szczególnie negatywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo najmłodszych dzieci. W funkcjonujących przy szkołach podstawowych centrach przedszkolnych brak toalet przystosowanych do wzrostu przedszkolaków, które zmuszone są korzystać z tych samych ubikacji co starsi koledzy. Dzieci nie mają również możliwości umycia rąk po skorzystaniu z toalety.

Przedszkola dzielą też ze szkołami pomieszczenia kuchenne i jadalnie. Powoduje to niedostosowanie żywienia do potrzeb przedszkolaków, które spożywają nieodpowiednie dla ich zdrowia, zbyt ciężkie posiłki. Opiekunowie i nauczyciele nie mają zaś dostatecznej wiedzy o żywieniu i wspieraniu prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

Wyzwaniem jest również stworzenie najmłodszym warunków do nauki przez zabawę. Większość przedszkoli nie dysponuje placami zabaw – miejscami, w których najmłodsi mogliby nie tylko beztrosko się oddawać się rozrywce, lecz także doskonalić zdolności psychomotoryczne i społeczne.

Zdrowe przedszkole - poprawa warunków sanitarnych oraz promocja zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym z nieformalnej dzielnicy Mathare w Nairobi

Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków wodno-sanitarnych w przedszkolach funkcjonujących w dzielnicy slumsów Mathare w Nairobi oraz promocja zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu, obejmującego placówki Kiboro, Daima, Salama, Huruma, Ndururuno, Valley Bridge i Mathari, przyczyni się do zmiany nawyków zdrowotnych, higienicznych oraz żywieniowych wśród dzieci przedszkolnych, ich rodziców oraz nauczycieli.

W ramach projektu wybudowanych zostanie 18 toalet oraz 15 punktów z dostępem do wody, co poprawi bezpieczeństwo sanitarne 450 dzieci. W każdym z przedszkoli powstanie też system gromadzenia wody deszczowej. Dwie placówki wyposażone zostaną w oddzielne kuchnie i jadalnie – umożliwi to zapewnienie zbilansowanych posiłków 350 najmłodszym. W czterech przedszkolach powstaną place zabaw.

W ślad za inwestycjami infrastrukturalnymi iść będą inicjatywy edukacyjne. Działania projektowe obejmują przeszkolenie 18 nauczycieli przedszkolnych w zakresie higieny i żywienia małego dziecka oraz zaangażowanie ich we wdrażanie opracowanego w czasie kursu programu edukacji zdrowotnej. 700 przedszkolaków uczestniczyć będzie w prowadzonych w przedszkolach warsztatach i innych inicjatywach promujących dbałość o zdrowie. Co najmniej 300 rodziców weźmie udział w przewidzianych dla nich seminariach na temat zdrowia, higieny oraz prawidłowego odżywiania ich dzieci.