Polska pomoc

Zapytanie ofertowe - szkolenie stacjonarne dla wolontariuszy wyłonionych w konkursie "Wolontariat polska pomoc 2019"

1. Departament Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ planuje udzielenie zamówienia na przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia stacjonarnego dla osób, które będą pracować jako wolontariusze w wybranych krajach afrykańskich: Etiopii, Kenii, Rwandzie, Tanzanii, Ugandzie i Zambii. Zakres planowanego zamówienia został opisany w szczegółowym opisie zamówienia.

2. DWR MSZ oczekuje ofert gwarantujących wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnej ze szczegółowym opisem. Problematyka polskiej współpracy rozwojowej, wolontariatu międzynarodowego oraz edukacji globalnej, której będzie dotyczyć szkolenie została przedstawiona na stronie internetowej Departamentu, dostępnej pod adresem www.polskapomoc.gov.pl.

3. Termin składania ofert: do 15 kwietnia 2019 r. do końca dnia.

4. Przewidywany termin wykonania zamówienia: 10-12 maja 2019 r.

5. Warunkiem formalnym dopuszczenia oferty do oceny będzie udokumentowanie doświadczenia w przygotowaniu merytorycznym i przeprowadzeniu minimum dwóch szkoleń o podobnym charakterze i tematyce w ciągu ostatnich pięciu lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w szczegółowym opisie zamówienia, w pkt 4.

6. Kryterium wyboru ofert złożonych przez Wykonawców spełniających warunek, o którym mowa w pkt.5, będzie:

  • 50% cena
  • 50% zapewnienie odpowiednich standardów szkolenia, poprzez:
    • zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi szkoleniowych,
    • dobór trenerów i ekspertów specjalizujących się zawodowo we współpracy rozwojowej, wolontariacie międzynarodowym, edukacji globalnej oraz medycynie tropikalnej lub medycynie podróży.

Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: wolontariat@msz.gov.pl.

Osobą kontaktową w przypadku pytań jest Magdalena Albrycht (wolontariat@msz.gov.pl, tel. 22 523 9603).

w górę

Tagi