Polska pomoc

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej na spotkanie z udziałem Podsekretarza Stanu, Pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, które odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. (wtorek) o godzinie 12:00 w siedzibie MSZ przy al. J. Ch. Szucha 21 (sala im. Lemkina).

Podczas konsultacji planowane jest omówienie poniższych kwestii:

1)      Wejście Polski do DAC OECD i zmiany systemowe wynikające z tego faktu dla polskiej pomocy

2)      Harmonogram postępowań dotacyjnych na rok 2014

3)      Europejski Rok Rozwoju 2015

4)      Plan pracy nad Wieloletnim programem współpracy rozwojowej 2016-2020

5)      Stan dyskusji nad przyszłością celów rozwojowych – agenda post 2015  

Po spotkaniu z Panią Minister Pełczyńską-Nałęcz nastąpi także podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej przez DWR w 2013 roku z udziałem ewaluatorów.

Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu (zawierające imię, nazwisko, funkcję i nazwę reprezentowanej organizacji) prosimy przesyłać na adres polskapomoc@msz.gov.pl w terminie do dnia 9 lutego br.

w górę

Tagi