Polska pomoc

Zaproszenie do korzystania z nowej wersji strony internetowej programu „polska pomoc”

Szanowni Państwo,

W czerwcu 2006 r. zadebiutowała w Internecie strona poświęcona polskiej współpracy rozwojowej, wówczas jeszcze młodej, lecz dynamicznie rozwijającej się dziedzinie polskiej polityki zagranicznej. Do rozwijania tej formy współpracy międzynarodowej skłoniło nas nie tylko członkostwo w Unii Europejskiej, ale również głębokie przeświadczenie, że nadszedł czas, aby Polska z biorcy pomocy stała się jej dawcą.

Dzisiaj, mając za sobą dekadę doświadczeń oraz świadomość, że polska pomoc rozwojowa cieszy się zaufaniem partnerów i beneficjentów, a także wysokim poparciem społecznym, startujemy z nową wersją portalu. Naszą ambicją jest, aby strona stała się dla Państwa nie tylko źródłem aktualnych informacji i narzędziem umożliwiającym udział w postępowaniach konkursowych, lecz również środkiem bezpośredniej komunikacji z zespołem Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ.

Zachęcamy Państwa gorąco do regularnego odwiedzania naszego portalu i pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące jego dalszego rozwoju.

Tomasz Orłowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 

w górę

Tagi