Polska pomoc

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych do zorganizowania interaktywnych zajęć w ramach V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

W dniu 29 września 2012 r. (sobota) na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) przy ulicy Dobrej 56/66 odbędzie się V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, organizowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej jest otwartą, doroczną imprezą organizowaną przez MSZ celem przybliżenia polskiemu społeczeństwu działalności Polski na rzecz krajów rozwijających się i globalnych wyzwań rozwojowych, adresowaną do środowiska zaangażowanego we współpracę rozwojową oraz do szerokiej publiczności.

Podczas V Forum odbędą się m. in. debaty o polskiej współpracy rozwojowej, pokazy filmowe, wystawy fotografii oraz interaktywne zajęcia edukacyjne i konkursy dla dzieci i młodzieży.

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE i INSTYTUCJE EDUKACYJNE
do zorganizowania INTERAKTYWNYCH WARSZTATÓW
na temat wyzwań globalnych i współpracy rozwojowej

Oczekiwania co do propozycji zajęć:

  • formy interaktywne np. gry, zabawy, warsztaty, quizy, nauka tańca etnicznego dla szerokiej publiczności lub adresowane do określonych grup odbiorców (w ofercie należy podać, do jakiej grupy jest skierowana),
  • limit trwania 30-60 minut z możliwością kilkukrotnego powtórzenia podczas wydarzenia,
  • przestrzeń do zagospodarowania - do 100 m²,
  • kreatywne podejście,
  • dostosowanie scenariusza do charakteru grupy docelowej (np. dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież licealna, studenci, dorośli); należy też wziąć pod uwagę różny poziom wiedzy z dziedziny współpracy rozwojowej i znajomości wyzwań globalnych wśród potencjalnych uczestników zajęć,
  • poprowadzenie zajęć przez przedstawicieli organizacji/instytucji.

Informacje o poprzednich edycjach Forum są dostępne na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ w zakładce edukacja globalna.

Organizacje zaproszone do współpracy mogą liczyć na:

  • umieszczenie ich logo na materiałach promocyjnych V Forum (plakat główny, strona internetowa itp.),
  • zamieszczenie krótkiej informacji o organizacji w oficjalnym programie V Forum,
  • pokrycie kosztów logistycznych oraz zakup materiałów i ewentualne wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć.

Zainteresowane organizacje/instytucje są proszone o przesłanie propozycji zajęć do dnia 8 sierpnia 2012 r. na adres email polskapomoc@msz.gov.pl.

Spośród nadesłanych ofert Organizator wybierze do 17 sierpnia 2012 r. najciekawsze propozycje, które będą zrealizowane podczas V Forum.

Organizator zastrzega sobie prawo do ułożenia grafiku i ustalenia kolejności prowadzenia zajęć.

W razie pytań dotyczących scenariuszy prosimy o kontakt pod telefonem (22) 523 81 73 lub (22) 523 94 86.

w górę

Tagi