Polska pomoc

 

Zapomogi celowe na przygotowanie do warunków zimowych dla uchodźców syryjskich w Dolinie Bekaa, Górach Libanu, przedmieściach Bejrutu oraz ludności miejscowej

Znaczący przyrost ludności w Libanie odnotowywany od 2011 r. jest spowodowany napływem uchodźców syryjskich, uchodźców palestyńskich z Syrii oraz Libańczyków, dotychczas przebywających w Syrii. Wzrost ludności kraju o ponad 20 % w ciągu 5 lat wywiera ogromną presję na infrastrukturę, system ochrony zdrowia, edukacji, dostarczania energii elektrycznej, wody i inne usługi dla ludności, a także na rynek nieruchomości. W 2015 roku liczba uchodźców oscylowała między 1,1 mln a 1,2 mln, co spowodowało zmiany szczególnie na rynku najtańszych nieruchomości o najniższym standardzie. Pomimo budowy tysięcy nowych mieszkań, ceny wynajmu mieszkań o najniższym standardzie nadal są wyższe niż przed wybuchem kryzysu.

Zdecydowana większość uchodźców popada w coraz większe ubóstwo ze względu na kurczące się źródła dochodu i koszty życia w Libanie, które są znacznie wyższe niż w Syrii.

Kryzys uchodźców syryjskich na Bliskim Wschodzie wchodzi w fazę strukturalnego i trwałego niedofinansowania. Osoby te przebywają w miejscach położonych wysoko górach, gdzie temperatury spadają poniżej zera stopni Celsjusza. Uchodźcy syryjscy aby ogrzać swoje schronienia często zmuszeni są wydawać więcej pieniędzy niż Libańczycy. Wynika to z tego, że wynajmowane przez nich lokale nie są budowane z myślą o mieszkaniu (garaże, piwnice, budynki gospodarcze). W rezultacie pomieszczenia te są trudniejsze do ogrzania i pomoc w tym zakresie jest nieodzowna.

Zapomogi celowe na przygotowanie do warunków zimowych dla uchodźców syryjskich w Dolinie Bekaa, Górach Libanu, przedmieściach Bejrutu oraz ludności miejscowej

Projekt zakłada realizacje działań w koordynacji z UNHCR i jest spójny ze strategią UNHCR odchodzenia od wsparcia rzeczowego na rzecz bezpośredniej pomocy finansowej. Celem projektu jest wsparcie uchodźców syryjskich oraz najuboższych rodzin libańskich poprzez zapomogi celowe przeznaczone na przygotowanie do warunków zimowych. Beneficjentami będzie łącznie 951 rodzin (4 300 osób: około 3 000 uchodźców oraz 1 300 osób spośród najuboższej ludności miejscowej). PCPM planuje wypłatę zapomóg celowych na przygotowanie do zimy w trzech miesięcznych turach w październiku, listopadzie i grudniu.