Polska pomoc

 

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie

Z powodu wojny toczącej się na wschodzie Ukrainy, wiele osób zmuszonych było opuścić swoje domy. Według oficjalnych danych UNHR w regionie dniepropietrowskim mieszka 38 000 osób przesiedlonych wewnętrznie, głównie z Doniecka, Ługańska oraz Krymu. Oprócz obecnego wsparcia jakie otrzymują (wsparcie psychologiczne, prawne, mieszkaniowe), istnieje ogromna potrzeba uzupełnienia tych działań o pomoc we włączeniu się w lokalny rynek pracy. Na terenie wschodniej Ukrainy podejście do zatrudnienia było bardziej „tradycyjne”. Ludzie przez wiele lat pracowali w jednej branży (często był to przemysł ciężki, kopalnie, fabryki), a nawet w tej samej firmie. Z tego powodu często obawiają się rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie, szczególnie gdy wymaga to uzyskania nowych kwalifikacji. Brak im również umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, gdyż w swojej poprzedniej spędzili często kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Bezrobocie i trudna sytuacja finansowa dodatkowo wzmagają problemy w zakresie integracji ze społecznością przyjmującą. Wielkim problemem jest także brak odpowiedniego wsparcia ze strony rządu. Osoby przesiedlone do mniejszych miast nie mają także dostępu do kursów zawodowych. Osób przesiedlonych wewnętrznie często nie stać na naukę nowego zawodu – jest to inwestycja, na którą w swojej obecnej sytuacji nie mogą sobie pozwolić.

Wiele z osób przesiedlonych wewnętrznie zmaga się również z problemami natury psychologicznej, które są następstwem doświadczenia wojny i konieczności opuszczenia swoich domów. Osoby wypalone, niewierzące we własne możliwości, nieumiejące się odnaleźć w nowym miejscu, nie są w stanie efektywnie poszukiwać nowej formy zatrudnienia. Dlatego niezbędne jest wszechstronne podejście do problemu.

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie

Rozwój przedsiębiorczości wśród osób przesiedlonych wewnętrznie jest złożonym zagadnieniem i wymaga całościowego podejścia. Wiele z tych osób nie posiada umiejętności potrzebnych w ich nowym miejscu zamieszkania, dlatego w pierwszej kolejności należy zapewnić im dostęp do kursów zawodowych, odpowiadające zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku. Ponadto, wiele z tych osób zmaga się z problemami natury psychologicznej – wypalenie emocjonalne związane z przeżytym stresem, brak wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego należy zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy.

Z powodu powyższych czynników wiele osób przesiedlonych wewnętrznie nie jest gotowych na otworzenie własnego biznesu. Projekt „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie” obejmował kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie odpowiednio dobranych kursów zawodowych jak i pomocy psychologicznej. Ponadto, w ramach projektu zapewnione zostało również bieżące wsparcie specjalisty HR oraz specjalisty ds. otwierania własnego biznesu. Dzięki tak wszechstronnemu wsparciu 160 osób wewnętrznie przesiedlonych mieszkających w 7 miastach w regionie dniepropietrowskim (Dniepropietrowska, Kamieńskie, Synelnykowe, Nowomoskowsk, Pawłohrad, Illiarynove, Krzywy Róg), zdobyło i rozwinęło umiejętności i kompetencje, które pozwolą im na zdobycie pracy w nowym miejscu zamieszkania,  polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą.

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie

  1. 160 uczestników projektu zdobyło nowy zawód potrzebny na lokalnym rynku pracy;
  2. 160 osób przeszkolono w zakresie efektywnego poszukiwania zatrudnienia;
  3. 160 osób uzyskało bieżące wsparcie z zakresu poszukiwania zatrudnienia;
  4. 160 osób objętych zostało wsparciem psychologicznym (zarówno grupowym, jak i indywidualnym);
  5. 160 osób rozwinęło gotowość psychiczną do podjęcia zatrudnienia w swoim nowym środowisku;
  6. 120 osób uczestniczyło w aktywnościach, które pozwoliły im na rozwinięcie swoich umiejętności zawodowych (staże, wolontariat, zatrudnienie, własny biznes);
  7. Ponad 100 osób przeszkolono w zakresie kwestii związanych z zatrudnieniem oraz otwierania własnego biznesu.