Polska pomoc

 

Zapewnienie środka transportu dla Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Kibeho

Rwandyjske Stowarzyszenie osób Niewidomych podaje, że w Rwandzie żyje ok. 64 tys. niewidomych, w tym 20 tys. dzieci. Jedynie 2% spośród nich ma możliwość nauki. W 2016 r. naukę w ośrodku pobiera 165 dzieci, 133 w szkole podstawowej i 32 w liceum. Docelowo liczba studentów ma wynieść 200 osób. Ośrodek składa się obecnie z 9 budynków, zatrudnia ok. 65 pracowników i jest pokazową placówką oświatową w Rwandzie. W ramach programu Polskiej pomocy MSZ wybudował w latach 2008-2009 cztery budynki składające się na Ośrodek, w następnych latach sfinansowane zostało także dodatkowe wyposażenie i rozbudowa placówki.

30 maja 2016 r. w wyniku wypadku poważnemu uszkodzeniu uległ samochód Toyota Land Cruiser, jedyny samochód nadający się do przewozu dzieci, którym dysponował Ośrodek. Niezbędna i pilna jest jego naprawa. Do wymiany jest cała karoseria, ale silnik i podwozie są nienaruszone.

Zapewnienie środka transportu dla Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Kibeho

Realizacja projektu planowana jest na okres od 15 lipca do 1 sierpnia 2016 roku dzięki współpracy Ambasady RP w Nairobi z ośrodkiem szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych ss. Franciszkanek Służebnic Krzyża w Kibeho. Ośrodek zapewnia edukację na szczeblu podstawowym osobom niewidomym, przygotowuje swoich wychowanków również pod kątem praktycznym do życia w społeczeństwie osób widzących.

Celem projektu jest przywrócenie placówce możliwości przewożenia osób, przede wszystkim dzieci - podopiecznych placówki. Placówka musi dysponować środkiem transportu na wypadek m. in. problemów zdrowotnych dzieci - konieczność przewiezienia do ośrodka zdrowia. Ponadto samochód jest niezbędny w takich przypadkach, jak np. transport wolontariuszy, załatwianie spraw urzędowych w stolicy prowincji itp. Projekt zakłada wymianę karoserii samochodu. Ośrodek będzie odpowiedzialny za całościowe przeprowadzenie projektu.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.

Zapewnienie środka transportu dla Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Kibeho

Projekt został wykonany w okresie od 1 do 15 sierpnia 2016 roku. Dzięki jego realizacji udało się przywrócić placówce możliwość przewożenia osób, przede wszystkim podopiecznych Ośrodka. Projekt polegał na wymianie karoserii jedynego samochodu, którym dysponował Ośrodek, a która została uszkodzona w wyniku wypadku.

Koszt projektu wyniósł 5 900 euro i został w całości pokryty przez Polską pomoc.