Polska pomoc

 

Trwają prace nad przeniesieniem do repozytorium informacji nt. zrealizowanych już projektów polskiej współpracy rozwojowej.
Repozytorium będzie systematycznie uzupełniane o dane znajdujące się obecnie w bazie wniosków konkursowych, a także o informacje nt. nowych projektów.

 

Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz socjalnej dla wewnętrznie przesiedlonych rodzin oraz członków społeczności lokalnej mieszkających w regionie zaporoskim

Celem projektu jest zapewnienie rodzinom poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie, w szczególności osobom przesiedlonym do Obwodu Zaporoskiego pomocy w zakresie podstawowych potrzeb finansowych, rzeczowych i opieki społecznej.

W ramach projektu Polska Akcja Humanitarna (PAH) obejmie systematyczną pomocą najbardziej zagrożone 1000 osób, które są członkami rodzin niepełnych lub wielodzietnych z czego minimum 30% z nich to członkowie lokalnej społeczności z miast peryferyjnych Obwodu Zaporoskiego.

PAH zamierza otworzyć w Zaporożu centrum informacji dla uchodźców wewnętrznych oraz członków społeczności lokalnej, w którym będą zbierane informacje od publicznych i pozarządowych instytucji wsparcia na temat obecnej oferty pomocy socjalnej i prawnej. Ponadto w centrum przekazywane będą informacje na temat wszelkich możliwości wsparcia w regionie.

Utworzony zostanie punkt przedszkolny dla uchodźców wewnętrznych oraz świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży szkolnej. W celu zdobycia nowych kwalifikacji prowadzone będą kursy zawodowe oraz mentoring zawodowy, a także poradnictwo psychologiczne, socjalne oraz prawne.

Projekt przewiduje również udzielenie grantów dla osób najbardziej potrzebujących bezpośredniego wsparcia w postaci pomocy humanitarnej.

Przewiduje się, że do punktu przedszkolnego regularnie uczęszczać będzie 20 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Około 250 dzieci i młodzieży weźmie udział w zajęciach w świetlicy terapeutycznej, a 150 osób zostanie otoczonych wparciem mentorów zawodowych. W ramach projektu 30 osób zostanie skierowanych na kursy zawodowe. 70 osób otrzyma wsparcie psychologiczne, a 300 osób skorzysta z porad doradców socjalnych. 625 osób do końca 2016 roku otrzyma granty stabilizujące.