Polska pomoc

 

Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz opieki społecznej (social protection) dla wewnętrznie przesiedlonych osób oraz członków społeczności lokalnych we wschodniej Ukrainie (Obwód doniecki)

2017 r. jest czwartym rokiem konfliktu we wschodniej Ukrainie. Sytuacja humanitarna w tym kraju wciąż pozostaje niestabilna. Trwające działania zbrojne mają negatywny wpływ na życie i zdrowie  4,4 mln osób, przy czym 3,8 mln z nich potrzebuje pomocy humanitarnej. 1,2 mln osób najbardziej potrzebujących zamieszkuje tereny pod kontrolą rządu ukraińskiego. Szczególnie narażoną grupą są osoby wewnętrznie przesiedlone. Spośród niespełna 1 mln takich osób zamieszkujących tereny pod kontrolą rządu ukraińskiego ok. 300 tys potrzebuje ochrony i pomocy humanitarnej. W podobnej sytuacji znajdują się społeczności lokalne, których członkowie również ucierpieli w wyniku konfliktu. Największe potrzeby zidentyfikowana zostały w miejscowościach znajdujących się w tzw. strefie buforowej, położonych niedaleko linii kontaktu (Obwód Doniecki), a także obwodach sąsiadujących (Obwód Zaporoski), gdzie schronienie znalazła znaczna cześć wewnętrznie przesiedlonych.

Zapewnienie pomocy humanitarnej oraz opieki społecznej (social protection) dla wewnętrznie przesiedlonych osób oraz członków społeczności lokalnych we wschodniej Ukrainie (Obwód doniecki)

Celem projektu jest zapewnienie rodzinom poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie, w szczególności osobom przesiedlonym do Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Donieckiego  pomocy w zakresie podstawowych potrzeb finansowych, rzeczowych i opieki społecznej.

Projekt zakłada dystrybucję dotacji na zakup najbardziej potrzebnej żywności, środków medycznych i artykułów higienicznych, a także udzielenie wsparcia w obszarze dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej oraz pomocy z zakresu doradztwa zawodowego w ramach trzech Centrów Informacyjno – Integracyjnych (Zaporoże, Bakhmut, Avdiivka). W ramach projektu będzie funkcjonował punkt opieki przedszkolnej i świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży, której funkcjonowanie – poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi – przyczyni się do wzmocnienia i aktywizacji zawodowej osób wewnętrznie przesiedlonych oraz poszkodowanych w wyniku konfliktu mieszkańców Obwodu Donieckiego i Zaporowskiego.

W ramach projektu Polska Akcja Humanitarna (PAH) obejmie systematyczną pomocą najbardziej zagrożone 600 osób, które są członkami rodzin niepełnych lub wielodzietnych z czego minimum 30% z nich to członkowie lokalnej społeczności z Zaporoża, Bakhhut, Avdiivka.