Polska pomoc

 

Zapewnienie podstawowej i ginekologicznej opieki zdrowotnej w prowincjach Erbil i Dohuk

Irak zamieszkuje 36 mln mieszkańców, z czego 3,1 mln to osoby wewnętrznie przesiedlone. 11 mln mieszkańców Iraku potrzebuje pomocy humanitarnej, z czego 5,1 stanowią dzieci. Kryzys humanitarny w Iraku pozostaje jednym z największych i najbardziej nieprzewidywalnych w skali światowej. Sytuacja humanitarna nie ulegnie znacznej poprawie, aż rodziny na nowo nie odbudują swoich źródeł dochodu i nie umocnią gospodarstw domowych. Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu zamieszkuje ok 7,6 mln ludzi, w tym 2 mln to uchodźcy oraz przesiedleńcy wewnętrzni przebywający w obozach tymczasowych (20%) oraz wśród społeczności lokalnej (80%). Wpływ kryzysu humanitarnego na te tereny jest ogromny, szczególnie obciążający obszar edukacji i pomocy medycznej.

Zapewnienie podstawowej i ginekologicznej opieki zdrowotnej w prowincjach Erbil i Dohuk

Celem projektu jest umożliwienie osobom wewnętrznie przesiedlonym oraz uchodźcom syryjskim przebywających w obozach, a także lokalnej ludności miejscowej dostępu do podstawowej opieki medycznej i opieki ginekologicznej w prowincjach Erbil i Dohuk w dwóch klinikach stacjonarnych i jednej klinice mobilnej. Podstawowa pomoc medyczna będzie świadczona w nieformalnym obozie Ozal City pod Erbilem, a także w wioskach i w obozie dla przesiedleńców wewnętrznych Dawoodia, prowincji Dohuk.

W ramach projektu prowadzone będą również działania edukacyjno – promocyjne mające na celu poprawę stanu wiedzy i przygotowania przyszłych matek do porodu i opieki nad dzieckiem, popularyzowanie wiedzy o konieczności regularnych wizyt lekarskich i poddawania się badaniom medycznym szczególnie przez ciężarne kobiety.