Polska pomoc

Zapewniamy dostęp do wody pitnej w Kotlinie Fergańskiej w Kirgistanie

W dniach 3-7 czerwca 2013 r. podsekretarz stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przebywała z roboczą wizytą w Kirgistanie i Tadżykistanie. W Republice Kirgiskiej spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Erłanem Abdyldajewem. Celem wizyty było przeprowadzenie konsultacji politycznych oraz dokonanie przeglądu projektów realizowanych w obu krajach w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

7 czerwca Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odwiedziła  miejscowości, w których Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (SWCD), dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 700 tysięcy PLN ze środków polskiej pomocy rozwojowej, realizuje projekt „Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych stowarzyszeń użytkowników wody”.

Minister Pełczyńska-Nałęcz zapoznała się ze sposobem zarządzania wodociągami w Kirgistanie. W wielu wsiach zarządzanie systemami wodociągowymi zostało przekazane bezpośrednio użytkownikom tych sieci, działającym poprzez lokalne stowarzyszenia, tzw. Selskoje Obszczestwiennoe Obiedinenie Potrebitelej Pitewoj Wody (SOOPPW - społeczne stowarzyszenie lokalnych użytkowników wody pitnej). We wsiach objętych polską pomocą działają lokalne stowarzyszenia, które są członkami sieciowej organizacji CAAW, bezpośredniego partnera SWCD w realizacji projektu. Usprawnienie funkcjonowania tych stowarzyszeń będzie służyć nie tylko polepszeniu usług i jakości dostarczanej wody, ale także stworzy  szansę na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w danym regionie Kirgistanu.

Kotlina Fergańska jest jednym z najgęściej  zaludnionych regionów w Azji Centralnej. Ważnym  problemem, z jakimi borykają się jej mieszkańcy jest utrudniony dostęp do jakościowo dobrej wody pitnej i irygacyjnej. Ponadto niedostatek ziemi uprawnej oraz brak terenów pod zabudowę mieszkaniową utrudniają rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Tegoroczny projekt stanowi kontynuację i rozszerzenie prac SWCD w obwodzie oszskim prowadzonych w latach 2010 - 2012. Wówczas  wyremontowane zostały najbardziej newralgiczne części systemów wodociągowych w 12 wsiach obwodu. W dłuższej perspektywie  obecność polskiej pomocy na tym terenie powinna przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju regionu Kotliny Fergańskiej oraz poprawy efektywność gospodarowania źródłami wody oraz stanu ekologicznego wód.

Kirgistan należy do  krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015, a gospodarka wodno-sanitarna stanowi jeden z głównych sektorów polskiego wsparcia.

w górę

Tagi