Polska pomoc

Zambia

Głównym zadaniem wolontariuszek będzie pomoc w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu placówek edukacyjno – wychowawczych prowadzonych przez Siostry Salezjanki w Lusace (Zambia). Lucyna Borowiec będzie pracowała w City of Hope, natomiast Beata Świętochowska w Garden School.

Praca Lucyny Borowiec będzie podzielona na następujące etapy:

 • Spotkanie i omówienie planów i szczegółów projektu poprzez wszystkich jego wykonawców (wolontariuszka, opiekun i koordynator)
 • Przygotowanie scenariusza zajęć części teoretycznej kursu z zakresu zarządzania i organizacji pracy z wykorzystaniem elementów ekonomicznych i socjologicznych
 • Zapoznanie z obecną sytuacją na placówce i w lokalnej społeczności. Na tym etapie wolontariuszka zostanie wprowadzona w realia życia na placówce misyjnej, pozna szczegółowo codzienną działalność Sióstr Salezjanek, problemy, z którymi się borykają, sytuację lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariuszki w nowym środowisku, a także wspólne oszacowanie potrzeb i zaplanowanie konkretnych działań we współpracy z partnerem lokalnym.
 • Przygotowanie planu kursu/ części praktycznej w oparciu o doświadczenie i potrzeby lokalne/ do prowadzania analizy możliwości rynku zbytu, promocji i sprzedaży wyrobów.
 • Analiza możliwości rynku zbytu, promocji i sprzedaży wyrobów wytwarzanych w centrum edukacyjnym "City of Hope'
 • Długo planowym celem projektu jest udoskonalenie systemu organizacji pracy, ulepszenie procesów wytwarzania wyrobów oraz ich sprzedaż, co pozwoli na zwiększenie dochodów tej placówki, a w konsekwencji na jej dalszy rozwój. Jednocześnie uczennice obydwu placówek zdobędą poziom wykształcenia zawodowego, który w przyszłości da im możliwość zatrudnienia, a co za tym idzie rozwój społeczny poprzez posiadanie stałego źródła dochodu.
 • Przeszkolenie nauczycieli z zakresu promocji i sprzedaży produktów w oparciu o doświadczenie praktyczne z drugiego etapu projektu. Dzięki temu zostanie zagwarantowana możliwość dalszego rozszerzania znajomości podstaw marketingu wśród uczennic City of Hope.
 • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań (przygotowanie sprawozdania) i zagwarantowanie kontynuacji rozpoczętych działań po wyjeździe wolontariuszki.

Praca Beaty Świętochowskiej będzie podzielona na następujące etapy:

 • Spotkanie i omówienie planów i szczegółów projektu poprzez wszystkich jego wykonawców (wolontariuszka, opiekun i koordynator)
 • Przygotowanie scenariusza zajęć części teoretycznej kursu z zakresu zarządzania i organizacji pracy z wykorzystaniem elementów ekonomicznych i socjologicznych
 • Zapoznanie z obecną sytuacją na placówce i w lokalnej społeczności. Na tym etapie wolontariuszka zostanie wprowadzona w realia życia na placówce misyjnej, pozna szczegółowo codzienną działalność Sióstr Salezjanek, problemy, z którymi się borykają, sytuację lokalnej społeczności. Głównym celem tego etapu jest zaaklimatyzowanie się wolontariuszki w nowym środowisku, a także wspólne oszacowanie potrzeb i zaplanowanie konkretnych działań we współpracy z partnerem lokalnym.
 • Przygotowanie i rozpoczęcie kursów komputerowych przygotowujących do podjęcia zawodu przez młodzież w wieku 18-25 lat (rocznie 45 – 60 osób). Każdy kurs trwa 3 miesiące i uczestniczy w nim 15-20 osób. W miarę możliwości planowane jest przygotowanie przyszłej kadry prowadzącej te kursy na placówce (często jest to trudne z uwagi na odchodzenie przeszkolonych nauczycieli do szkół państwowych).
 • Przygotowanie planu kursu/ części praktycznej w oparciu o doświadczenie i potrzeby lokalne/ do prowadzania analizy możliwości rynku zbytu, promocji i sprzedaży wyrobów.
 • Ostatnim etapem będzie podsumowanie zrealizowanych zadań (przygotowanie sprawozdania) i zagwarantowanie kontynuacji rozpoczętych działań po wyjeździe wolontariuszki.

<< powrót

w górę

Tagi