Polska pomoc

 

Zakup wielozadaniowego samochodu dla ośrodka zdrowia w miejscowości Kaa

Miejscowość Kaa jest położona w północnej części doliny Bekaa, blisko granicy z Syrią i 30 km od miasta Arsal. W regionie regularnie dochodzi do starć z dżihadystami. W ostatnich latach z Kaa masowo wyjeżdża jej rdzenna ludność, którą tradycyjnie stanowili chrześcijanie. Na początku 2015 r. ich liczba wynosiła ok. 5 tysięcy. W tym samym okresie liczba uchodźców z Syrii osiągnęła poziom 30 tys., a napływowej ludności libańskich muzułmanów (szyitów i sunnitów) - 8 tys. Oprócz skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa miejscowość boryka się z problemami infrastrukturalnymi, spowodowanymi gwałtownym wzrostem populacji oraz zaniedbaniem przez władze centralne tego jednego z najbardziej odległych od stolicy rejonów kraju.

W powyższym kontekście bardzo ważną rolę odgrywa ośrodek zdrowia zapewniający opiekę medyczną zarówno uchodźcom, jak i ubogim mieszkańcom nieobjętym ubezpieczeniem społecznym Prywatny sektor usług medycznych jest w Libanie dobrze rozwinięty, ale usługi te są bardzo drogie. Ośrodek nie posiada samochodu do transportu chorych, osób starszych, niepełnosprawnych, czy też personelu. Placówka posiada ambulans oraz autobus, jednak w zdecydowanej większości przypadków nie odpowiadają one potrzebom danej sytuacji powodując tym samym zbędne, dodatkowe koszty. Szansą na poprawę sytuacji jest zakup niewielkiego vana lub SUV-a, który obniży koszty działalności ośrodka oraz usprawni jego codzienne funkcjonowanie.

Zakup wielozadaniowego samochodu dla ośrodka zdrowia w miejscowości Kaa

Projekt został zrealizowany we współpracy z lokalną organizacją pozarządową - Narodową Libańską Organizacją Rozwoju Społecznego. Organizacja działa od 1984 r. udzielając wszelkiego rodzaju pomocy na rzecz mieszkańców miejscowości Kaa, tj. zapewnienie opieki zdrowotnej dla ubogich Libańczyków i uchodźców syryjskich, eliminacja ubóstwa wśród uchodźców i przyjmujących ich rodzin, działalność na rzecz rozwoju rolnictwa. Z inicjatywy tej organizacji, w Kaa otwarto ośrodek zdrowia oraz ambulatorium. Dzięki temu najubożsi mieszkańcy i uchodźcy syryjscy mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki medycznej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do podstawowej opieki medycznej uchodźców i ubogich, nieobjętych ubezpieczeniem społecznym, mieszkańców miasta Kaa oraz pobliskich terenów. Miejscowy ośrodek zdrowia nie posiada samochodu do transportu chorych, osób starszych, niepełnosprawnych, czy też personelu. Ambulans oraz autobus będące w dyspozycji placówki nie odpowiadają powyższym potrzebom.

Zakup niewielkiego vana lub SUV-a, który obniży koszty działalności ośrodka, wydatnie usprawni jego codzienne funkcjonowanie oraz przyczyni się do zwiększenia grupy osób, do których dociera podstawowa opieka medyczna.

Zakup wielozadaniowego samochodu dla ośrodka zdrowia w miejscowości Kaa

Projekt został zrealizowany między  1 października a 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Kaa, w Dolinie Bekaa, w północno-wschodnim Libanie. Miejscowość położona blisko granicy z Syrią, jest jednym z regionów najbardziej oddalonych od stolicy kraju.

Miesięcznie z usług centrum zdrowia korzysta ok. 1 700 osób, a w skali roku blisko 20 000. Samochód powinien przyczynić się do zwiększenia liczby osób objętych opieką medyczną odpowiednio do poziomu ok. 2 000 osób miesięcznie i 24 000 w skali roku. Centrum będzie nadal otaczać opieką osoby, które do tej pory korzystały z jego usług. Działalność ośrodka obejmuje również opiekę nad grupą uchodźców, ok. 30 000 osób, którym w miarę możliwości oraz dostępności dowożone są szczepionki.

Liczbę osób, która skorzystała z możliwości transportu do ośrodka medycznego szacuje się na poziomie 5 000 – 7 000 w skali roku. Dodatkowo, samochód został wykorzystany do przewozu leków i szczepionek dla grupy uchodźców przebywającej w mieście Kaa i jego okolicach.