Polska pomoc

 

Zajęcia dydaktyczne dla wychowanków Domu dziecka w Bello, Kolumbia

W okresie od 15 czerwca do 30 listopada 2010 r. Pallotyńska Fundacja Misyjna „Salvatti.pl” we współpracy z Society of Catholic Apostolate zrealizowała projekt, w ramach którego wolontariuszka w czasie 3-miesięcznego pobytu (od 14 lipca do 13 października) w Domu Dziecka w Bello w Kolumbii prowadziła zajęcia mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie dzieciom pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym.

Dom Dziecka w Bello otacza opieką 23 dzieci z najuboższych rodzin. Przebywają tam w ciągu tygodnia a weekendy spędzają w domach swoich rodziców lub opiekunów. Są to dzieci w wieku 7–16 lat. Dom dziecka stwarza im możliwość normalnego życia, prawidłowego rozwoju i wypełniania obowiązku szkolnego.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności tych dzieci, wyrównanie braków edukacyjnych, rozwijanie zdolności artystycznych i manualnych, a także podniesienie ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz promowanie zdrowego stylu życia. W związku z tym wolontariuszka prowadziła warsztaty techniki zdobniczej – decoupage, ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe (aerobik) oraz zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce (czytanie, pisanie, liczenie).

Zajęcia ruchowe były przeprowadzane codziennie na boisku. Zajęcia wyrównawcze w świetlicy, a kurs decoupagu w tzw. kąciku plastycznym - oddzielnym pomieszczeniu, w którym dzieci uczyły się różnych technik plastycznych pod okiem wychowawcy i rozwijały swoje zdolności plastyczne i manualne.

Oprócz wymienionych działań wolontariuszka pomagała też w pracach wynikających z bieżących potrzeb placówki, m.in. przy odrabianiu lekcji i nauce podstaw języka angielskiego. Na prośbę personelu prowadziła także zajęcia aerobiku dla dorosłych.

W ramach poszerzania wiedzy o świecie wolontariuszka kształtowała właściwy obraz Polski i Polaków w oczach Kolumbijczyków. Przybliżała im polską kulturę i tradycje, a także warunki życia ich rówieśników w Polsce. Wieczorami dzieci czytały legendy polskie, przetłumaczone na język hiszpański. Doskonaliły przy tym technikę czytania. Wolontariuszka pokazywała im też slajdy z polskimi krajobrazami (szczególnym zainteresowaniem cieszyły się krajobrazy zimowe, których mali Kolumbijczycy nie znali).