Polska pomoc

 

Zagospodarowanie placu przed schroniskiem dla kobiet i dzieci ofiar przemocy

SOS Telefon dla kobiet i dzieci ofiar przemocy jest działającą od 18 lat czarnogórską organizacją pozarządową z siedzibą w Niksiciu, która koordynuje i obsługuje narodową linię przemocy w rodzinie oraz schronisko dla kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy. Ośrodki pomocy socjalnej w Czarnogórze w 2015 roku zarejestrowały 310 przypadków przemocy wobec dzieci. Znaczna liczba dzieci w Czarnogórze żyje na granicy ubóstwa, a zgodnie z danymi UNICEF co 10 dziecko w Czarnogórze żyje w ubóstwie. W 2016 r. w Czarnogórze było zarejestrowanych ok. 14 500 dzieci, przy całkowitej liczbie ludności 620 tys. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i częstym. Ze względu na skalę tego zjawiska wymagane jest poszerzenie działania organizacji z uwzględnieniem poprawy warunków bezpiecznej i wysokiej jakości opieki dla dzieci i kobiet w schronisku poprzez zapewnienie im miejsca do zabawy i wspólnej terapii.

Zagospodarowanie placu przed schroniskiem dla kobiet i dzieci ofiar przemocy

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 30 września 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Podgoricy z partnerem lokalnym, organizacją pozarządową SOS Telefon dla kobiet i dzieci ofiar przemocy. Jego celem jest poprawa jakości opieki oferowanej przez schronisko prowadzone przez tę organizację.

Środki Polskiej pomocy przeznaczone zostaną na zagospodarowanie placu przed schroniskiem. Zostanie zlecone wykonanie, malowanie i montaż kompletu drewnianych konstrukcji stanowiących plac zabaw. Obok placu zabaw zostanie postawiona altana wraz ze stołem i krzesłami. Następnie ogrodzenie placu zabaw zostanie pomalowane w przyjazne i kolorowe wzory (kwiaty, roślinność, tęcza, itp.). W kolejnych etapach zostaną zakupione pomoce edukacyjne, zabawki, klocki. Cyklicznie będą prowadzane warsztaty lub terapie w zależności od potrzeb dzieci i kobiet przebywających w schronisku. Zajęcia obejmować będą rozwój empatii poprzez zastosowanie skutecznych terapii psychologicznych oraz naukę wzajemnej współpracy dzieci z matkami i odwrotnie. Planowane warsztaty mają na celu naukę prowadzania wspólnych rozmów, wzajemnego rozumienia siebie i własnych potrzeb. Beneficjentami projektu są kobiety i dzieci z traumą po doświadczeniu przemocy przyjmowane do schroniska po kontaktach z SOS Telefon.

Zagospodarowanie placu przed schroniskiem dla kobiet i dzieci ofiar przemocy

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 roku zgodnie z założeniami. Jego celem była poprawa jakości opieki oferowanej przez schronisko prowadzone przez organizację SOS Telefon. W jego ramach przygotowano plac zabaw, altanę, wymalowano ogrodzenie oraz zakupiono pomoce naukowe, zabawki i książki. Na tak przygotowanym terenie prowadzone będą zajęcia dla kobiet i dzieci – ofiar przemocy, co bezpośrednio wpłynie na promowanie równości płci i integracji społecznej kobiet, wzmocnienie ich zdolności rodzicielskich oraz poprawę warunków w schronisku.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości 66 696 PLN (15975,50 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła 165 140 PLN (39 555,50 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.