Polska pomoc

 

Zabezpieczenie osób wewnętrznie przesiedlonych przebywających na Górze Sanjar przed nadchodzącą zimą

Według danych ONZ w Iraku w 2015 roku znajdowało się około 3 miliony osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP). Jednym z obszarów zamieszkiwanych przez uchodźców wewnętrznych jest region Sinjar w irackim Kurdystanie. Przebywające tam osoby znajdują się w sytuacji szczególnego zagrożenia ze względu na odległe położenie geograficzne i niesprzyjające warunki pogodowe. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza zimą, kiedy temperatury znacznie spadają, a dostęp do regionu staje się jeszcze bardziej utrudniony. Co więcej, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa bardzo często uniemożliwia dotarcie do Sinjar z pomocą. Niewiele organizacji, zarówno rządowych jak i międzynarodowych jest w stanie podjąć się tego zadania, a potrzeby humanitarne żyjących tam społeczności są znaczące.

Zabezpieczenie osób wewnętrznie przesiedlonych przebywających na Górze Sanjar przed nadchodzącą zimą

Celem projektu było dostarczenie żywności i artykułów higienicznych osobom wewnętrznie przesiedlonym przebywających na Górze Sinjar w Irackim Kurdystanie. W ramach projektu pracownicy organizacji charytatywnej Barzani dostarczyli w dniu 26 października 2010 r. żywność i artykuły higieniczne osobom przebywającym na Górze Sinjar. Ze środków Polskiej Pomocy zakupiono 3600 puszek mleka w proszku i 430 zestawów pieluch. Głównymi beneficjentami projektu są dzieci z mniejszości jazydzkiej, grupy szczególnie poszkodowanej i wymagającej natychmiastowej pomocy.

Zabezpieczenie osób wewnętrznie przesiedlonych przebywających na Górze Sanjar przed nadchodzącą zimą

Projekt zrealizowany został 26 października 2010 r. we współpracy z organizacją charytatywną Barzani. Ze względu na bardzo trudną sytuację humanitarną na Górze Sinjar bardzo niewielu dawcom pomocy udało się dotrzeć do tego regionu. Pomoc dostarczona ze środków projektowych ułatwiła społeczności wewnętrznie przesiedlonych Jazydów przetrwanie zimy. W rezultacie podjętych działań około 1900 dzieci uzyskało dostęp pełnowartościowych składników odżywczych, które wystarczą na ok. 2 miesiące (okres zimowy). W paczkach z przekazaną pomocą humanitarną znalazło się 3600 puszek mleka w proszku i 430 zestawów pieluch. Poza artykułami zakupionymi ze środków Polskiej Pomocy, w transporcie znalazło się również zimowe obuwie oraz skarpety dla dzieci.