Polska pomoc

 

Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)

Gmina Gori leży w centralnej części Gruzji, w regionie Wewnętrzna Kartlia. W 2008 roku miasto Gori i leżące wokół niego wioski objęte zostały działaniami wojennymi, okolice te były bombardowane przez wojska rosyjskie. Zniszczenia wojenne widać do dziś.

Potrzeby mieszkańców gminy Gori są olbrzymie – średnio połowa z nich żyje na granicy ubóstwa, co potwierdza statystyki odnoszące się do całego kraju. Na niskim poziomie stoją usługi socjalne, w tym rehabilitacyjne. W gminie mieszka co najmniej 60 osób do 18 roku życia, które zmagają się z niepełnosprawnością, a nie mają dostępu do wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych – najbliższe centrum rehabilitacyjne znajduje się w odległości kilkudziesięciu km od Gori, niewiele osób stać na dowożenie do niego dzieci. Wsparcia i zainteresowania wymagają także osoby starsze, schorowane, samotne.

Szansą na poprawę tej sytuacji jest remont budynku, stanowiącego własność gminy Gori, z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, jego wyposażenie oraz przeszkolenie pracowników socjalnych (w tym także lekarzy, terapeutów, rehabilitantów i in.) w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi i schorowanymi, według standardów obowiązujących w Polsce.

Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)

Projekt realizowany był w okresie od kwietnia do grudnia 2017 roku na terenie gminy Gori, w centralnej części Gruzji. Tu zaplanowany był remont i wyposażenie budynku w miejscowości Tniskhidi z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także wizyta doradcza specjalistów z Polski. Część edukacyjna, adresowana do pracowników socjalnych z Gori w postaci wizyt roboczych realizowana była w Polsce: gminie Raciechowice i powiecie gołdapskim.

Wykonawcą projektu była gmina Raciechowice w partnerstwie z powiatem gołdapskim (samorządy realizowały wizyty robocze pracowników socjalnych z gminy Gori, wysyłały specjalistów do Gruzji), a partnerem lokalnym gmina Gori (wysyłała pracowników socjalnych na wizyty robocze do Polski, przyjmowała specjalistów z  Polski, odpowiadała za przygotowanie i realizacje inwestycji w Tniskhidi – remont budynku i jego wyposażenie z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacyjny).

Projekt stanowił odpowiedź na problem niskiego poziomu usług społecznych w gminie Gori, w tym brak ośrodka rehabilitacyjnego dla chorych dzieci i młodzieży. Realizacja w Polsce i w Gori cyklu inicjatyw konsultacyjnych, edukacyjnych, praktyk dla pracowników usług społecznych z gminy Gori oraz planowany remont i wyposażenie budynku w Tniskhidi (do którego ostatecznie nie doszło) służyły poprawie jakości usług społecznych kierowanych do mieszkańców gminy Gori. Zrealizowane działania umożliwiły władzom gminy Gori, pracownikom urzędu gminy Gori, pracownikom socjalnym, lekarzom (terapeutom, rehabilitantom, logopedom, psychologom) korzystanie z polskich doświadczeń w zakresie usług społecznych, wpłynęły an podniesienie ich kompetencji zawodowych.

Z przeszłości w przyszłość – wzmocnienie potencjału usług społecznych dla dzieci, osób niepełnosprawnych i seniorów z Gminy Gori (Gruzja)

Projekt realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

Działania projektowe objęły realizację wizyty studyjnej władz gminy Gori i lekarza odpowiedzialnego za szkolenie pracowników socjalnych w gminie Raciechowice, dwóch dwutygodniowych wizyt roboczych pracowników socjalnych i lekarzy z gminy Gori w gminie Raciechowice i powiecie gołdapskim, wizyty roboczej polskich specjalistów w zakresie usług społecznych w gminie Gori, uruchomienia platformy internetowej GEOPOL.

W czasie wizyty studyjnej w Raciechowicach stworzono (wybrano i przetłumaczono) komplet dokumentów strategicznych i zadaniowych dotyczących kształtowania polityki społecznej pomocnych przy rozwoju usług społecznych w  Gori. Uczestnicy wizyt roboczych (pracownicy socjalni, lekarze) realizowanych dwukrotnie w powiecie gołdapskim i gminie Raciechowice podnieśli wiedzę i kompetencje w zakresie opieki i organizacji zajęć wspomagających rozwój psychofizyczny osób niepełnosprawnych i seniorów. Użytkownicy platformy internetowej, redagowanej w j. polskim, gruzińskim i angielskim mogli podnieść swoją wiedzę w zakresie polityki społecznej. Przedstawiciele władz gminy Gori oraz pracownicy placówek usług społecznych, w wyniku konsultacji z pracownikami społecznymi z Polski obecnymi w Gori, zwiększyli swoją wiedzę na temat możliwości funkcjonowania placówek. Osoby prywatne uzyskały wiedzę o możliwej, dostępnej za pośrednictwem gminy Gori pomocy w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży.

W ramach projektu planowano remont i wyposażenie budynku stanowiącego własność gminy Gori, z przeznaczeniem na ośrodek rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Działanie, za które odpowiadała gmina Gori, nie zostało zrealizowane. Mimo to, osiągnięte w wyniku realizacji projektu rezultaty, ze względu na swój charakter, mają potencjał procentowania w przyszłości. Wypracowane dokumenty mogą stanowić wzory dla szerokiej grupy osób, zdobyta wiedza, umiejętności, doświadczenia mogą być wykorzystywane w pracy zawodowej przez uczestników projektu, inspiracje wynikające z pobytu w Polsce mogą choćby w częściowym zakresie zostać przeniesione na grunt gruziński. Z kolei informowanie polskiego społeczeństwa o realizowanym projekcie może powodować długofalowe zainteresowanie Gruzją jako krajem rozwijającym się oraz możliwościami, jakie państwo polskie daje polskim organizacjom i instytucjom w zakresie pomocy Gruzinom czy też mieszkającym w Gruzji Polakom.