Polska pomoc

Z polską pomocą ratują skuteczniej

Od 31 sierpnia do 2 września 2018 r. w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie 22 zespoły, tworzone przez ponad 90 wyszkolonych ratowników, wzięły udział w IV Maltańskich Manewrach Ratowników. Odbyły się one w ramach trwającego już od 2015 r. projektu „Rozwój systemu ratownictwa ochotniczego w Ukrainie”, realizowanego przez Maltańską Służbę Medyczną przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 Maltańskie Manewry Ratowników Fot. Marta Yaruczyk

 

„Z dumą obserwowałem, jak nasi ratownicy dojrzeli: poprawiła się współpraca pomiędzy nimi, nabrali doświadczenia i zrozumieli, że ważniejsze od ilości zdobytych punktów jest ratowanie drugiego człowieka” – powiedział Mariusz Zawada, ratownik medyczny, członek zarządu Fundacji Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska i komandor manewrów.

 Ratownicy w akcji Fot. Marta Yaruczyk

Manewry odbyły się w Maltańskim Centrum Logistyczno-Szkoleniowym, które powstało dzięki wsparciu Polski. Projekt jest niewątpliwie ogromnym sukcesem, na który składa się niespotykane zaangażowanie w działania polskiej i ukraińskiej Pomocy Maltańskiej oraz większa - od oczekiwanej - liczba chętnych do udziału w ćwiczeniach. Zgodnie z założeniami w ramach przedsięwzięcia powstał pierwszy na Ukrainie system ochotniczego ratownictwa medycznego. Setki osób – wolontariuszy zostało przeszkolonych i wyposażonych. Zainicjowano zmiany prawne dotyczące ratownictwa oraz nawiązano współpracę ze szkołami. Warto również podkreślić, że projekt przyczynił się do aktywizacji wielu osób, najczęściej młodych, nierzadko poszkodowanych w wyniku konfliktu na wschodzie Ukrainy.

 

Więcej informacji na temat manewrów można znaleźć na stronie: https://fmsm.pl/30-08-01-09-2018-iv-maltanskie-manewry-ratownikow-w-ivano-frankiwsku-ukraina/

w górę

Tagi