Polska pomoc

Z Polską pomocą powstają innowacyjne systemy irygacyjne w Palestynie

Uwarunkowania geograficzne, polityczne oraz zmiany klimatu powodują, że Palestyna zmaga się z ograniczeniem dostępu do wody zarówno w życiu codziennym, jak i w rolnictwie.

Dzięki środkom Polskiej pomocy Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) dociera ze wsparciem do ludności Zachodniego Brzegu Jordanu. We współpracy z lokalnym partnerem Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) budowane są konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy irygacyjne.

System podziemnego nawadniania

42 rodziny z miejscowości Anza w dystrykcie Hebronu oraz Al Arroub w dystrykcie Jenin, a także spółdzielnia rolnicza w Anzie (ok. 250 osób) korzystają z innowacyjnych systemów podziemnego nawadniania wykorzystujących odzyskaną wodę ściekową. Zastosowana metoda, zgodnie z przeprowadzonymi naukowo badaniami, pozwala trzykrotnie zwiększyć produktywność upraw w porównaniu z nawadnianiem tradycyjnym. Systemy zaopatrują w wodę drzewa winogronowe, orzechowe, migdałowe, granatu, oliwki, szafran, trukwę oraz lucernę. Dzięki obniżeniu kosztu nawadniania i jednocześnie zwiększeniu produktywności rolnicy-beneficjenci mogą podwyższyć poziom dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży plonów.

W ramach Polskiej pomocy rolnicy przeszkoleni zostali m.in. z bezpiecznego użycia oczyszczonej wody ściekowej, zarządzania zbiorami, kontroli chorób oraz marketingu. Otrzymali również niezbędne wyposażenie - narzędzia do zbioru lucerny oraz specjalne pługi do orki.

Oczyszczalnia ścieków we wsi Anza

Dzięki środkom Ministerstwa Spraw Zagranicznych PCPM wyposażyło także miejscową oczyszczalnię ścieków we wsi Anza w system paneli solarnych o mocy 42 KWH. Pozwolił on zredukować koszt zużycia energii elektrycznej do zera i zaoszczędzić ok. 13 tys. NIS (około 14 300 PLN) w przeciągu kilku miesięcy. Ponadto, dla oczyszczalni zakupiono dodatkowe wyposażenie: główny filtr wody, pompę zanurzalną, urządzenie wirujące wodę i inne.

Przydomowe ogródki warzywne we wsi Beit Ula

Z kolei we wsi Beit Ula na północny-zachód od Hebronu wsparcie z polskiego projektu otrzymało 40 kobiet prowadzących przydomowe uprawy. W ogródkach warzywnych założono naziemne konwencjonalne systemy nawadniania kropelkowego. Palestynki uprawiają tu bakłażany, pomidory, paprykę, fasolę i inne warzywa, które częściowo zużywają na własne potrzeby, a częściowo sprzedają na stworzonym w ramach projektu lokalnym rynku. Zainstalowane systemy nawadniania umożliwiają ekonomiczniejsze zużycie wody i jednocześnie wzrost sprzedaży warzyw, a co za tym idzie, większe dochody z prowadzonych ogródków. Praca w rolnictwie stanowi często jedyną kulturowo akceptowalną formę zatrudnienia kobiet.

Materiał przygotowany przez Annę Radecką, koordynatorkę projektu „Optymalizacja konwencjonalnego i niekonwencjonalnego nawadniania dla rozwoju obszarów wiejskich i aktywizacji kobiet oraz młodzieży w Palestynie” z ramienia PCPM.

 

w górę

Tagi