Polska pomoc

 

Wzrost zdolności gagauskiego samorządu lokalnego w zakresie wdrożenia podejścia zintegrowanego do polityki rozwoju – budowa sieci wodociągowej we wsi Chiriet-Lunga

Chiriet-Lunga znajduje się w położonym na południu Mołdawii Gagauskim Regionie Autonomicznym. Dzięki współpracy z Urzędem Gminy we wsi Chiriet-Lunga część mieszkańców miejscowości uzyskała dostęp do sieci wodociągowej. Zrealizowane działania pozwoliły na przyłącze do 9 studzienek i wieży ciśnień. Z 845 gospodarstw domowych (ok. 2.5 tys. mieszkańców) tylko 87 gospodarstw domowych, liceum i przedszkole są podłączone do sieci wodociągowej i mają dostęp do bieżącej wody pitnej. Dla pozostałej grupy mieszkańców woda dowożona jest beczkowozami lub korzystają z własnych ujęć wody, które często nie spełniają wymogów sanitarnych. Realizacja projektu pozwoliła poprawić sytuację ludności. Rozpoczęto budowę scentralizowanej sieci wodociągowej, do której zostaną przyłączone w pierwszej kolejności wszystkie instytucje publiczne (m.in. przychodnia zdrowia), a następnie gospodarstwa domowe.

Całkowita wartość projektu wyniosła 125 247 zł, przy czym dofinansowanie ze środków Polskiej Pomocy sięgnęło 116 897 zł (dla kalkulacji przyjęto kurs 1 euro = 4,1749 zł).