Polska pomoc

 

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Gruzji w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia do programów operacyjnych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017 – kontynuacja

Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) aktywnie wspiera działania swojego gruzińskiego odpowiednika - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury w zakresie tworzenia i wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017. Strona polska wspiera także działania na rzecz zwiększania potencjału administracyjnego Gruzji w obszarze polityki rozwoju regionalnego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Niniejszy projekt był kontynuacją działań MRR z lat 2009-2012 i był nastawiony na wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia do programów operacyjnych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017.

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej administracji publicznej w Gruzji w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia do programów operacyjnych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji na lata 2010-2017 – kontynuacja

Projekt realizowany był od 1 maja do 31 grudnia 2013 roku. Wykonawcą projektu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a partnerem lokalnym gruzińskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury. Celem projektu było usprawnienie procesu przygotowania programów operacyjnych w gruzińskiej administracji publicznej oraz stworzenie instrumentów wsparcia w wybranych dziedzinach objętych priorytetami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Gruzji.

Podczas projektu przeszkolono 31 przedstawicieli administracji publicznej (poziom centralny i lokalny) i przekazano rekomendacje dla sugerowanych kierunków planowanej reformy, a w szczególności dla procesu decentralizacji. Opracowano materiały szkoleniowe na temat przygotowania reformy samorządowej oraz instrumentów wspierania rynku i przedsiębiorczości. Przekazano też materiały i dokumenty dotyczące metodologii monitoringu rynku pracy, przygotowania administracji publicznej Gruzji do reformy samorządowej i organizacji systemu szkoleń władz lokalnych w kontekście planowanej reformy samorządowej. Dzięki tym działaniom wzmocniono umiejętności i kompetencje przedstawicieli gruzińskiej administracji publicznej w zakresie przygotowania i implementacji instrumentów rozwoju regionalnego wspierających rozwój zasobów ludzkich i przedsiębiorczość.