Polska pomoc

 

Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych

Karpaty ukraińskie cieszą się coraz większą popularnością wśród turystów zarówno ukraińskich, jak i zagranicznych. Jest ich coraz więcej, szczególnie w okolicy Werchowyny. Tam właśnie położona jest góra Pop Iwan i Howerla. Trasa położona w tym obszarze jest najbardziej atrakcyjna, co wiąże się z dużą liczbą turystów, a to z kolei ze wzmożonymi akcjami ratowniczymi. Statystyki pokazują, że liczba akcji ratowniczych w 2015 r. wzrosła trzykrotnie w stosunku do roku 2014.

W lipcu 2013 r. podpisano umowę o otwarciu posterunku ratownictwa górskiego na szczycie góry Pop Iwan. Wśród ratowników widoczny jest jednak niski poziom odpowiedniej wiedzy i umiejętności, co spowodowane jest brakiem szkoleń specjalistycznych. Dodatkowo ok. 80 % dostępnego sprzętu ratowniczego nie spełnia podstawowych wymogów i jest przestarzała. W 2016 r. województwo podkarpackie realizowało projekt polskiej pomocy rozwojowej „Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego”. W 2017 roku projekt ma skupić się na tematyce ratownictwa z użyciem technik linowych oraz ratownictwa w sytuacji zagrożeń lawinowych.

Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych

W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 szkolenia dla 8 ratowników stacjonujących na górze Pop Iwan z zakresu:

  • ratownictwa przy użyciu technik linowych;
  • ratownictwa lawinowego oraz zasad przeprowadzania akcji partnerskich podczas wypadku lawinowego i poruszania się na skuterach śnieżnych w celu bezpiecznego dotarcia oraz ewakuacji osób ratowanych.

Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, który będzie przekazany stacji na górze Pop Iwan (w tym skuter śnieżny).

Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych

 

Ukraińscy ratownicy uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach, które prowadzili doświadczeni trenerzy. W ich trakcie zapoznali się z obsługą nowoczesnego sprzętu. Zdobyte umiejętności będą przydatne podczas akcji ratowniczych w górach, podejmowanych przez ratowników stacjonujących w dyżurce na górze Pop Iwan, jak i przy okazji innych akcji zagrożenia życia wywołanego katastrofami czy klęskami żywiołowymi. Dodatkowe usprawnienie tych działań ma nastąpić dzięki przekazaniu beneficjentowi specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Podjęte działania przyczynią się do rozwoju turystyki, czyli jednego z ważniejszych sektorów gospodarki obwodu iwano – frankiwskiego. Właściwa organizacja oraz wzrost kompetencji służb ratowniczych na tym terenie spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa turystów, co nierozerwalnie łączy się z podniesieniem atrakcyjności turystycznej.