Polska pomoc

 

Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej

Jednym z podstawowych problemów Mołdawii jest korupcja. Jej kluczową przyczyną jest niski poziom życia. Dotyka każdej sfery życia i każdej grupy społecznej. Powszechna jest zarówno w służbie zdrowia, jak i w systemie edukacji (gdzie częstym zjawiskiem jest kupowanie ocen) oraz na najwyższych szczeblach administracji, również w policji. Zgodnie z prowadzonym przez organizację Transparency International indeksem percepcji korupcji Mołdawia zajmuje 103. (na 168) miejsce na świecie pod względem częstotliwości występowania tego zjawiska. Szacuje się, że Mołdawianie wydają rocznie na łapówki co najmniej 730 mln lei mołdawskich, a więc około 20 USD na osobę. Mimo że społeczeństwo postrzega zjawisko korupcji jednoznacznie negatywnie, to w znacznej części traktuje je jako nieodłączny element życia codziennego.

Dotychczasowa współpraca polskiej Policji z mołdawskimi partnerami obejmowała zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej oraz handlu ludźmi. Z uwagi na występujące zagrożenia korupcją w mołdawskiej Policji i Straży Granicznej podjęta została decyzja o zorganizowaniu wspólnego szkolenia antykorupcyjnego. Podpisany został List intencyjny, w którym obydwie strony zobowiązały się do uczestnictwa w projekcie mającym na celu wzmocnienie działań antykorupcyjnych w tych instytucjach.

Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej

Tematyka projektu dotyczy zwalczania i zapobiegania korupcji w mołdawskiej Policji i Straży Granicznej. Możliwość przeprowadzenia szkolenia antykorupcyjnego oraz przekazania polskich doświadczeń z zakresu walki z korupcją, w szczególności zmian prawnych, instytucjonalnych i organizacyjnych dokonanych w wyniku transformacji społeczno-ustrojowej oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i dostosowania polskiej Policji do wymogów europejskich, spotkała się z dużym zainteresowaniem po stronie mołdawskiej.

Działania projektu skierowane są bezpośrednio do funkcjonariuszy ww. instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem przestępczości, w tym korupcji, występującej w tych służbach. Planowane jest przeszkolenie 50 funkcjonariuszy w ramach I etapu projektu (6-10.06) w Kiszyniowie oraz udział 7 z nich w wizycie studyjno-szkoleniowej w Warszawie (26.09-1.10).

Wzmacnianie działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej

W ramach zrealizowanego projektu 31 mołdawskich funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem korupcji w strukturach Policji i Straży Granicznej uzyskało nowe kwalifikacje. Jednocześnie podjęte i wzmocnione zostały działania zmierzające do analizy oraz ograniczenia zjawiska korupcji w tych służbach.