Polska pomoc

Wysłuchanie publiczne nt. edukacji globalnej w Parlamencie Europejskim

Wysłuchanie publiczne nt. edukacji globalnej w Parlamencie Europejskim

30 sierpnia 2011 w Brukseli odbyło się wysłuchanie publiczne nt. edukacji globalnejzorganizowane przez Komisję ds. Rozwoju we współpracy z Podkomisją ds. Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego, w którym wziął udział Krzysztof Stanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Uczestnicy wysłuchania starali się odpowiedzieć na pytanie dlaczego rozwój potrzebuje edukacji globalnej oraz podjęli dyskusję na temat potrzeby strategicznego podejścia do wzmocnienia edukacji globalnej w wymiarze europejskim oraz w poszczególnych państwach członkowskich.

Wysłuchanie publiczne prowadzili posłowie Parlamentu Europejskiego: Filip Kaczmarek z Polski i Norbert Neuser z Niemiec. Poseł Kaczmarek podkreślił istotną rolę, jaką edukacja globalna odgrywa w walce z ubóstwem i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Edukacja globalna przyczynia się do promowania sprawiedliwości oraz poszanowania praw człowieka,  wspiera poczucie odpowiedzialności obywateli za świat i jego problemy poprzez wzmocnienie poparcia dla aktywnego zaangażowania obywateli w walkę z problemami globalnymi.

W wysłuchaniu publicznym uczestniczył Komisarz ds. Rozwoju Andrias Piebalgs, który podkreślił ważną rolę edukacji globalnej dla współpracy rozwojowej. Na działaniaDEAR (ang. Development Education and Awareness Raising) Komisja Europejska wydaje rocznie 31 mln euro. Komisarz Piebalgs wyraził przekonanie, że rozwijanie świadomości i większej odpowiedzialności obywateli, którzy chętniej będą angażować się w pomoc dla krajów najbiedniejszych przyniesie długoterminowe skutki.

W wysłuchaniu publicznym udział wzięli również przedstawiciele świata akademickiego - Vanessa Andreotti, profesor edukacji globalnej w Oulu, Finlandia; przedstawiciele administracji centralnej państw członkowskich - Zuzanna Hlavickova, Dyrektor Departamentu Współpracy i Pomocy Humanitarnej MSZ, Czechy, oraz przedstawiciele organizacji zaangażowanych w edukację globalną w wymiarze europejskim: Matthias Fiedler, Dyrektor Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacji Rozwojowej; Helmuth Hartmeyer, przewodniczący Global Education Network Europe; Denis Huber, Dyrektor Centrum Północ-Południe Rady Europy oraz Rilli Lappalainen, członek zarządu CONCORD.

W debacie poświęconej strategicznemu podejściu do edukacji globalnej głos zabrał Minister Krzysztof Stanowski, który przybliżył uczestnikom wysłuchania idee oraz osiągnięcia edukacji globalnej w Polsce. Minister Stanowski przypomniał, że wlatach 90. ubiegłego stulecia Polska była biorcą pomocy rozwojowej. Uzyskane wsparcie dało Polsce możliwość rozwoju i przyczyniło się do udanej transformacji politycznej i gospodarczej, dzięki której  Polska w 2004 roku wstąpiła do Unii Europejskiej i z kraju biorcy pomocy weszła do grupy państw dawców. Minister Stanowski zaznaczył, że edukacja globalna odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich oraz pozwala zrozumieć polskiemu społeczeństwu przyczyny i istotę problemów, z którymi zmagają się mieszkańcy krajów Globalnego Południa. Edukacja globalna  wpływa na większe zaangażowanie obywateli we współpracę rozwojową i w walkę z ubóstwem na świecie. Minister Stanowski podkreślił także ogromny postęp osiągnięty w dziedzinie edukacji globalnej w ostatnich latach w Polsce dzięki owocnej współpracy administracji rządowej oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Minister Stanowski odnotował zaangażowanie organizacji pozarządowych, które odegrały bardzo ważną rolę w uświadamianiu społeczeństwa polskiego o problemach globalnych. Do polskich sukcesów zaliczyć należy obecność edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, w szczególności w podstawie programowej oraz dużą ilość inicjatyw skierowanych do szerokiej publiczności (w ramach edukacji nieformalnej).

Transmisja z wysłuchania

Prezentacja Pana Ministra K. Stanowskiego na temat edukacji globalnej w Polsce

w górę

Tagi