Polska pomoc

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego, zajęcia uświadamiające dla matek dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli

Projekt miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez wzrost jakości nauczania oraz rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli i wsparcie funkcjonowania Janusz Korczak Day Care Center. W jego ramach rozwijany był również system lekcyjny, który uzupełniono o niekonwencjonalne metody terapii pedagogicznej, edukacji nieformalnej i efektywnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie nauki szkolnej i rozwoju indywidualnych zdolności. Ponadto zajęcia uświadamiające przewidziane w ramach projektu dostarczyły młodym matkom wiedzy dotyczącej podstawowych zasad opieki nad dzieckiem, higieny i profilaktyki antymalarycznej. Szkolenia dla nauczycieli i edukatorów zapewniły podwyższenie poziomu wiedzy dot. metodyki pracy z dzieckiem.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego, zajęcia uświadamiające dla matek dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli

W okresie od 18 lipca do 31 grudnia 2015 r. Caritas Polska we współpracy z Janusz Korczak Day Care Center zrealizowała projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez wzrost jakości nauczania oraz rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli i wsparcie funkcjonowania Janusz Korczak Day Care Center. Miejsce realizacji projektu to Mankessim, Duadze oraz okoliczne wioski - miejscowość w Ghanie, w Centralnym regionie. Projekt bezpośrednio objął ok. 100 dzieci w wieku 2-15 lat oraz ponad 60 matek i 8 nauczycieli Janusz Korczak DCC.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju związanych z edukacją oraz wyrównywaniem dysproporcji pomiędzy miastem, a wsią. Cele te zostały osiągnięte poprzez udzielenie specjalistycznego, dedykowanego wsparcia 3 grupom społecznym na terenie Ghany (dzieciom, kobietom, nauczycielom i edukatorom).

  • Dzieci: wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz intelektualnego dzieci poprzez skierowanie do nich oferty edukacyjnej w ramach specjalistycznych placówek.
  • Kobiety: uświadomienie kobiet w zakresie odpowiedzialności za wychowanie dziecka (kwestie rozwojowe dziecka, edukacja prozdrowotna).
  • Nauczyciele i edukatorzy: zwiększenie wiedzy nt. metodyki pracy z dzieckiem.

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich w Ghanie poprzez poprawę dostępu do edukacji formalnej, w tym zajęcia terapii pedagogicznej, organizację czasu wolnego, zajęcia uświadamiające dla matek dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli

Projekt realizowany był w okresie od 18.07.2015 do 31.12.2015. Wolontariuszka w Ghanie przebywała w okresach 31.07.2015-31.12.2015.

W ramach działań projektowych spotkania uświadamiające dla kobiet nabrały systematycznego charakteru. Kobiety zdobyły też wiedzę z zakresu zdrowego żywienia, edukacji zdrowotnej i higieny osobistej. W regularne działania wśród kobiet zaangażowała się królowa wioski.

Nastąpił rozwój praktycznych umiejętności metodycznych kadry pedagogicznej.

Dzieci, które uczęszczają, bądź w zeszłym roku uczęszczały do Janusz Korczak Day Care Center, uzyskują lepsze wyniki w czytaniu i liczeniu, rozwinęły też umiejętności interpersonalne, kreatywność, sprawność manualną.

Długofalowym rezultatem działań może być właśnie powstająca fundacja, zainspirowana działalnością Janusz Korczak Day Care Center, która będzie kontynuowała rozpoczętą przez wolontariuszkę działalność wśród dzieci, młodzieży i kobiet.

Wolontariuszka również prowadziła bloga http://kropkadot.blogspot.com/.